Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Tặng Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2013
Ngày 28/11/2013, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 4321/QĐ – ĐHQGHN về việc Tặng Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2013 cho 04 công trình của các tác giả/tập thể tác giả, gồm:

STT

Tên công trình/cụm công trình

Tác giả/đơn vị

1

Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp, và nông thôn (1930 – 1975)

Của tập thể tác giả: PGS.TS. Vũ Quang Hiển (chủ biên),  PGS.TS. Phạm Hồng Tung, TS. Lê Văn Thịnh, TS. Trần Trọng Thơ, TS. Nguyễn Danh Tiên, TS. Lê Quỳnh Nga, TS. Trần Viết Nghĩa

 Trường ĐHKHXH&NV

2

Ngôn ngữ học đại cương - Những nội dung quan yếu

Của GS.TS. Đinh Văn Đức

Trường Đại học KHXH&NV

3

Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn

Của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

Trường Đại học KHXH&NV

 

4

Cơ chế làm chậm sự di chuyển của asen qua tầng chứa nước sâu Pleistocene

Của tập thể tác giả: GS.TS Phạm Hùng Việt làm trưởng nhóm, TS. Phạm Thị Kim Trang, ThS. Vi Mai Lan, ThS. Nguyễn Ngọc Mai, ThS. Đào Mạnh Phú, Trường Đại học KHTN

 Xem chi tiết Quyết định.

 VNU Media - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :