Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN

Ngày 25/12/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy chế Đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế gồm 9 chương, 47 điều quy định về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: chương trình đào tạo; tổ chức và quản lý đào tạo; nghiên cứu khoa học của sinh viên; quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên; kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập; công nhận tốt nghiệp.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>> Tải về Quy chế Đào tạo Đại học của ĐHQGHN

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :