Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020

Ngày 09/1/2015, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 155/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020 được lập dựa trên:

1. Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2010 ban hành theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 4488/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :