Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Giám đốc ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị
Ngày 21/04/2015, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ ĐHQGHN, cụ thể:

- Quyết định số 1444/QĐ-ĐHQGHN, quyết định PGS.TS Trần Khánh Thành thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học và chuyển công tác về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kể từ ngày 01/05/2015.

- Quyết định số 1445/QĐ-ĐHQGHN, bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Kinh tế giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

- Quyết định số 1446/QĐ-ĐHQGHN, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

- Quyết định số 1447/QĐ-ĐHQGHN, điều động và bổ nhiệm Trương Vũ Bằng Giang, Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ kể từ ngày 01/05/2015.

- Quyết định số 1448/QĐ-ĐHQGHN, quyết định TS. Lê Thị Thu Hương thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo và chuyển công tác về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kể từ ngày 01/05/2015.

- Quyết định số 1449/QĐ-ĐHQGHN, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thảo, Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo từ ngày 01/05/2015.

- Quyết định số 1466/QĐ-ĐHQGHN, cử PGS.TS Đỗ Năng Toàn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin phụ trách Viện Công nghệ Thông tin kể từ ngày 01/6/2015 cho đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 1468/QĐ-ĐHQGHN, điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Vinh, thạc sĩ, chuyên viên Trung tâm Kinh doanh xuất bản và Phát hành sách, Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN.

 

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :