Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn hỗ trợ và khuyến khích đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích
Ngày 16/8/2018, ĐHQGHN đã ban hành Hướng dẫn số 2695/HD-ĐHQGHN về việc hỗ trợ và khuyến khích đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN), ĐHQGHN qui định về việc hỗ trợ đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Cán bộ, nhà khoa học, người học ở ĐHQGHN có sản phẩm KH&CN đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích ghi địa chỉ ĐHQGHN (tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi).

Mỗi sản phẩm đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn hợp lệ bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế được xem xét hỗ trợ 01 lần.

. Xem thông tin chi tiết tại đây.

 Hồ Anh Tuấn - Ban Khoa học và Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :