Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Quỹ Pony Chung, Hàn Quốc năm 2011

1. Tiêu chuẩn xét chọn:
Đối với sinh viên đại học:
- Có kết quả học tập năm học 2010 - 2011 đạt loại giỏi trở lên;
- Có kết quả rèn luyện năm học 2010 - 2011 đạt từ loại tốt trở lên.
Đối với sinh viên sau đại học (học viên cao học, nghiên cứu sinh):
- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu đạt loại giỏi trở lên;
- Ưu tiên học viên có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn:
- Có kết quả học tập năm học 2010 - 2011 đạt loại khá trở lên;
- Có hoàn cảnh khó khăn.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/suất/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 30 suất học bổng. Số lượng hồ sơ được phân bổ như sau:

 
Số TT
 
Tên đơn vị
Số lượng hồ sơ sinh viên đại học đơn vị gửi ĐHQGHN
Số lượng hồ sơ sinh viênsau đại học đơn vị gửi ĐHQGHN
1
Trường ĐHKHTN
7
2
2
Trường ĐHKHXH&NV
7
2
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
7
2
4
Trường ĐH Công nghệ
5
2
5
Trường ĐH Kinh tế
3
2
6
Trường ĐHGD (SV năm 4)
2
2
7
Khoa Luật
3
0
8
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
0
2
9
Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
0
2
Tổng cộng
34
16

4. Hồ sơ xét tuyển học bổng:
- Công văn đề nghị của đơn vị và danh sách sinh viên (theo mẫu đính kèm);
- Bảng điểm năm học 2010 - 2011 (có xác nhận của đơn vị đào tạo);
- Bản tự khai của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu đính kèm);
- Báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành (đối với sinh viên sau đại học - nếu có);
- Giấy xác nhận gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.. của đơn vị có thẩm quyền (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).
Hồ sơ và danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng gửi về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV), chậm nhất vào 16h00 ngày 19 tháng 10 năm 2011 (thứ năm) theo đường công văn và thư điện tử: oanhvt@vnu.edu.vn.
Quá thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa gửi hồ sơ và danh sách về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng trên sẽ được chuyển cho đơn vị khác.
Tải về các văn bản mẫu:

- Mẫu tập hợp danh sách (Word - PDF)

- Mẫu hồ sơ sinh viên đại học nhận học bổng (Word - PDF)

- Mẫu hồ sơ học viên sau đại học nhận học bổng (Word - PDF)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :