Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Thông tin học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore

Trường Sau đại học liên ngành (Interdisciplinary Graduate School) của Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Techinical University), Singapore tổ chức tuyển chọn nghiên cứu sinh năm 2013.
Đối tượng:
-   Sinh viên năm thứ 4 nhiệm vụ chiến lược có học lực khá trở lên (bao gồm các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tài năng, tiên tiến) các ngành vật lý, hóa học;
-   Sinh viên năm thứ 4 có học lực khá trở lên các ngành vật lý kỹ thuật, khoa học vật liệu, cơ học kỹ thuật;
-   Học viên cao học các ngành vật lý, hóa học, vật liệu và vật liệu nanô, khoa học vật liệu, cơ học kỹ thuật;
- Giảng viên có trình độ thạc sĩ của các ngành liên quan.
Thời gian đào tạo:
-   Đối với đối tượng có trình độ cử nhân: 4 năm
-   Đối với đối tượng có trình độ thạc sỹ: 3 năm
Thời gian tuyển chọn: Thứ 2, ngày 25/2/2013
Nội dung:
-   9:30 – 10:45: Giới thiệu thông tin ngành học và cơ sở đào tạo
-   11:00 – 12:00: Kiểm tra năng lực chuyên môn (Technical Proficiency Test)
-   12:15 – 12:45: Kiểm tra năng lực tiếng Anh (English Proficiency Test)
Địa điểm: P.203 Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy.
Nếu đạt yêu cầu của 2 bài thi kiểm tra năng lực chuyên môn và tiếng Anh, sinh viên/học viên cao học sẽ tiếp tục được phỏng vấn để nhận học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nangyang. Thời gian phỏng vấn sẽ được thông báo sau.
Đăng ký dự tuyển theo địa chỉ mail: letth@vnu.edu.vn, trước 10 giờ, thứ Tư, ngày 20/2/2013. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng gọi số 0912 201 167.

 VNU Media - VP NVCL
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :