Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2012 – 2013

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2012 - 2013 cho sinh viên của ĐHQGHN.
Tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên đại học hệ chính quy;
- Năm học 2012-2013 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên; kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước, nếu vẫn đáp ứng tiêu chuẩn;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, có hoàn cảnh khó khăn, là cán bộ lớp, Đoàn, Hội, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng…
- Chưa nhận bất cứ loại học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2013-2014.
Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên/năm học.
Chỉ tiêu học bổng: Chỉ tiêu của ĐHQGHN là 20 sinh viên
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:

TT
Tên đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
7*
2
Trường ĐH KH XH&NV
6**
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
5
4
Trường ĐH Công nghệ
5
5
Trường ĐH Kinh tế
4
6
Khoa Luật
3
Tổng cộng
30

Ghi chú:
- (*) Trong tổng số 7 hồ sơ của SV Trường ĐHKHTN có 01 hồ sơ của SV Trường ĐH Giáo dục, 01 hồ sơ của SV Khoa Y-Dược.
- (**) Trong tổng số 6 hồ sơ của SV Trường ĐHKHXH&NV có 01 hồ sơ của SV Trường ĐH Giáo dục.
- Theo yêu cầu của Quỹ Học bổng, các đơn vị khi xét chọn và đề cử danh sách sinh viên phải đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.
Hồ sơ đăng ký học bổng
- Bảng điểm năm học 2012 - 2013 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Anh và tiếng Việt - theo mẫu);
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
- Các chứng nhận về: hoàn cảnh gia đình, hoạt động Đoàn Hội, nghiên cứu khoa học…
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 27/9/2013
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)
 

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :