Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng PonyChung, Hàn Quốc năm học 2013 – 2014

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
Đối với sinh viên đại học:
- Năm học 2012 - 2013, có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, cán bộ Đoàn-Hội...
Đối với sinh viên sau đại học (học viên cao học, nghiên cứu sinh):
- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu đạt loại giỏi trở lên;
- Ưu tiên học viên có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
- Năm học 2012 - 2013, có kết quả học tập năm học và rèn luyện đạt loại khá trở lên;
- Có hoàn cảnh khó khăn.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên /năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 30 sinh viên
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:

TT
Tên đơn vị
Số lượng hồ sơ sinh viên đơn vị gửi ĐHQGHN
Số lượng hồ sơ học viên đơn vị gửi ĐHQGHN
1
Trường ĐHKHTN
7
2
2
Trường ĐHKHXH&NV
7
2
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
7
2
4
Trường ĐH Công nghệ
5
2
5
Trường ĐH Kinh tế
3
2
6
Trường ĐHGD (SV năm 4)
2
1
7
Khoa Luật
3
0
8
Khoa Sau đại học
0
1
9
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
0
1
10
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
0
1
Tổng cộng
34
18

4. Hồ sơ đăng ký  học bổng
- Bảng điểm năm học 2012 - 2013 của sinh viên/học viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên/học viên, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của đơn vị có thẩm quyền (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn);
- Báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành (đối với học viên - nếu có);
- Các chứng nhận về: hoàn cảnh gia đình, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng PonyChung, Hàn Quốc năm học 2013-2014 - Đối tượng: Sinh viên/Học viên, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 27/9/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 1/10/2013.

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :