Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Dầu khí năm học 2013 - 2014

1. Đối tượng:
- Sinh viên các ngành địa chất, địa vật lý, công nghệ hóa học, cơ học kỹ thuật - tự động hóa;
- Năm học 2012-2013 có kết quả học tập loại đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Đối với sinh viên năm thứ nhất: Có điểm thi đại học năm 2013 đạt kết quả cao;
- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2013-2014;
- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động: Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
2. Mức học bổng:
- Học bổng dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học;
- Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học;
- Học bổng toàn phần dành cho sinh viên đã được nhận học bổng toàn phần năm học 2012-2013: 20.000.000 đồng/sinh viên/năm học;
3. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 42 suất học bổng trong đó có 20 suất học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập, 20 suất học bổng cho sinh viên nghèo học tốt và 2 suất học bổng toàn phần.
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

TT
Mức học bổng
Trường ĐHKHTN
Trường ĐH
Công nghệ
1
Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt
20
7
2
Học bổng dành cho sinh viên nghèo học tốt
20
7
3
Học bổng toàn phần
 
2
0
TỔNG CỘNG
42
14

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:
- Bảng điểm năm học 2012-2013 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Riêng đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập SV trúng tuyển đại học hệ chính quy năm học 2013.
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (Theo mẫu )
- Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh mầu 4x6 (Theo mẫu của Tập đoàn Dầu khí)
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Dầu khí năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 21/10/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu 2) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 23/10/2013.

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :