Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Thakral - In Sewa năm học 2013-2014

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị Chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Từ thiện In Sewa Ltd, Singapore (gọi tắt là Học bổng Thakral - In Sewa) cho sinh viên của ĐHQGHN năm học 2013-2014 như sau:
1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn
-Sinh viên đã được nhận học bổng Thakral - In Sewa năm học 2012-2013, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên (không tính đối với sinh viên khuyết tật).
- Nếu sinh viên nào đã được nhận học bổng mà không đáp ứng được yêu cầu trên sẽ được thay thế bằng sinh viên khác cùng khóa học, cùng giới tính (để đảm bảo tỷ lệ nam/nữ theo yêu cầu của nhà tài trợ) và đáp ứng yêu cầu cụ thể sau:
+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hộ khẩu thường trú thuộc Khu vực I hoặc Khu vực II (Căn cứ theo chính sách ưu tiên theo khu vực trong Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Năm học 2012-2013, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
- Chưa nhận được được bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 2013-2014.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 6.000.000 đồng/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN là 30 suất.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Thakral-In Sewa năm 2012- 2013:
- Bảng điểm năm học 2012-2013, có xác nhận của đơn vị  đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu sinh viên);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được nhận học bổng, cần nhấn mạnh đến việc đã sử dụng học bổng để phục vụ học tập.
Đối với sinh viên mới nhận học bổng:
- Bảng điểm năm học 2012 - 2013, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu sinh viên);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng.
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của địa phương.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu trên, gửi danh sách (theo mẫu đơn vị) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 9/11/2013.

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :