Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản năm học 2013 - 2014

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Tài năng trẻ Sasakawa - Nhật Bản, này năm học 2013 - 2014 như sau:
1. Đối tượng:
- Học viên đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở ĐHQGHN thuộc các ngành hoặc có nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau: Khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, vấn đề quốc tế, phát triển kinh tế.
- Có kết quả học tập xuất sắc (xét sau năm thứ nhất) và có khả năng nghiên cứu độc lập;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt;
- Thể hiện tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trẻ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;
- Tuổi: Dưới 30 tuổi đối với học viên cao học và dưới 40 tuổi đối với nghiên cứu sinh;
- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2013-2014;
- Ưu tiên học viên đã được nhận học bổng Sasakawa, học viên tham gia các hoạt động: nghiên cứu khoa học, có bài viết đăng tạp chí, hội thảo, hội nghị…
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 1.000 USD/học viên /năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN có 6 học viên.
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị của ĐHQGHN như sau:

TT
Đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
3
2
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
3
3
Trường ĐH Công nghệ
2
4
Trường ĐH Kinh tế
2
5
Khoa Sau đại học
2
6
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
2
TỔNG CỘNG
14

4. Hồ sơ đăng ký học bổng: 2 bộ, trong đó 01 bộ tiếng Việt và 01 bộ dịch sang
tiếng Anh gồm:
- Bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mẫu học viên);
- Dự kiến chương trình nghiên cứu/đề tài/báo cáo (mục đích, kế hoạch, nội dung - đề cương chi tiết…);
- Kết quả học tập (kể từ năm thứ nhất);
- Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn trực tiếp;
- Bài phát biểu cảm tưởng của học viên khi được xét nhận học bổng;
- Bản photo chứng minh thư nhân dân (không cần bản dịch sang tiếng Anh);
- Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: thành tích học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh...(không cần bản dịch tiếng Anh).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Tài năng trẻ Sasakawa năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Học viên của ĐHQGHN có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 18/11/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới học viên, tiến hành xét chọn, đồng thời gửi danh sách (mẫu tập hợp) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 20/11/2013.

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :