Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình Học giả VEF năm 2015

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin tài trợ Chương trình Học giả VEF năm 2015. Chương trình Học giả tài trợ cho công dân Việt Nam đã có bằng Tiến sĩ tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn trong những lĩnh vực khoa học (tự nhiên, vật chất và môi trường), công nghệ (công nghệ thông tin), kỹ thuật, toán học và y tế (y tế công cộng và khoa học sức khỏe).
Trong năm 2015, VEF sẽ cấp 3 suất tài trợ cho công dân Việt Nam sang Hoa Kỳ tiến hành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, trong thời gian từ 5 tháng đến 1 năm. Thời gian của chương trình đề xuất không được sớm hơn ngày 1/8/2015, và muộn hơn ngày 30/9/2016.
Hồ sơ xin tài trợ hiện được mở trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.gov
Hạn cuối nộp hồ sơ: 10 giờ sáng ngày 10/4/2014 (theo giờ Việt Nam).
Để biết thêm chi tiết, xin xem thông báo về chương trình tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=7&cid=368 hoặc liên hệ theo email: vs@vef.gov

 VNU Media - Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :