Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét chọn học bổng Thakral - In Sewa 2014 – 2015

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình xét cấp học bổng của tổ chức Từ thiện In Sewa Ltd, Singapore (gọi tắt là Học bổng Thakral - In Sewa) cho sinh viên của ĐHQGHN năm học 2014 - 2015 như sau:
1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn
- Sinh viên đã được nhận học bổng Thakral - In Sewa năm học 2013-2014 (chưa tốt nghiệp, theo danh sách gửi kèm), có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên (không tính đối với sinh viên khuyết tật).
- Nếu sinh viên đã được nhận học bổng nhưng không đạt kết quả trên hoặc đã tốt nghiệp sẽ được thay thế bằng sinh viên khác cùng giới tính (để đảm bảo tỷ lệ nam/nữ theo yêu cầu của nhà tài trợ) và đáp ứng yêu cầu cụ thể sau:
+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hộ khẩu thường trú thuộc Khu vực I hoặc Khu vực II (Căn cứ theo chính sách ưu tiên theo khu vực trong Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Năm học 2013-2014, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
- Chưa nhận được bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 2014-2015.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 6.000.000 đồng/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN là 30 suất.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
4.1. Đối với sinh viên đã được nhận học bổng Thakral-In Sewa năm 2013 - 2014:
- Bảng điểm năm học 2013-2014, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu sinh viên);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được nhận học bổng, cần nhấn mạnh đến việc đã sử dụng học bổng để phục vụ học tập;
- Photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…- nếu có.
4.2. Đối với sinh viên mới nhận học bổng:
- Bảng điểm năm học 2013 - 2014, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu sinh viên);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng.
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của địa phương.
- Photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…- nếu có.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) chậm nhất là 11 giờ ngày 20/10/2014.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu trên, gửi danh sách (theo mẫu đơn vị) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn chậm nhất là 16 giờ ngày 21/10/2014.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 Ban CT&CT HSSV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :