Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo yêu cầu gửi đề xuất cho Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, năm học 2015-2016.
Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam thực hiện mục tiêu nêu trên thông qua việc đưa các Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy các khóa học bằng tiếng Anh trực tiếp tại các trường đại học Việt Nam hoặc giảng dạy trực tuyến qua mạng từ Hoa Kỳ. VEF đóng vai trò là nhà tổ chức và nhà tài trợ cho chương trình này còn các trường đại học Việt Nam và các trường đại học Hoa Kỳ, thông qua những hình thức hỗ trợ của mình, đóng vai trò là các nhà đồng tài trợ. VEF lựa chọn những nhà khoa học và giáo sư hàng đầu tại Hoa Kỳ để đánh giá hồ sơ của các ứng viên.
Hỗ trợ tài chính
Mỗi đề xuất được lựa chọn sẽ được VEF hỗ trợ tối đa 55.000 đô la Mỹ. VEF không hỗ trợ chi phí quản lý cho trường đại học Việt Nam hoặc Hoa Kỳ và tài trợ của VEF cũng không thể được sử dụng vào mục đích nói trên. Ứng viên cần nêu rõ trong hồ sơ về các khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp và/hoặc bằng hiện vật cũng như các điều kiện phục vụ hoạt động giảng dạy từ phía trường đại học Việt Nam. Trường đại học Hoa Kỳ cũng nên có hỗ trợ tài chính trực tiếp và/hoặc bằng hiện vật. Trong năm học 2015 - 2016, VEF sẽ trao khoảng 3 tài trợ cho Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam.
Hạn nộp hồ sơ:
Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://application.vef.gov/usfs/
Thời gian: từ ngày 15/10/2014 tới ngày 26/2/2015.
Thông tin chi tiết xem tại đây

 Thu Hà - Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :