Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình trao đổi học giả Khoa học và Công nghệ ASEAN - Hoa Kỳ 2015

Chương trình trao đổi học giả Khoa học và Công nghệ ASEAN- Hoa Kỳ là chương trình do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ ở các quốc gia Đông Nam Á tham gia sâu hơn trong quá trình hoạch định chính sách định hướng các ưu tiên quốc gia và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.
- Mục đích của chương trình:
+ Thúc đẩy hợp tác khu vực đối với các ưu tiên chiến lược trong khu vực ASEAN;
+ Thúc đẩy quá trình hoạch định chính sách dựa trên khoa học và công nghệ; và
+ Tăng cường năng lực của các nhà khoa học trong khu vực ĐNA, góp phần quan trọng trong những nỗ lực của các quốc gia hướng tới Cộng đồng ASEAN.
- Số lượng học giả: 16
- Các lĩnh vực nghiên cứu:
+ Đa dạng sinh học
+ Năng lượng sạch;
+ Quản lý biển và nghề cá.
- Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/1/2015
Thông tin chi tiết, xin tham khảo tại địa chỉ: http://www.usaid.gov/asia-regional/asean-us-science-and-technology-fellows-program

 Hồng Việt - Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |