Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình trao đổi tại Trường Đại học Kanagawa, Nhật Bản tháng 9/2015

Kính gửi: 

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Trường Đại học Ngoại ngữ.

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Trường Đại học Kanagawa, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên tháng 9 năm 2015, cho đối tượng là sinh viên đang học năm thứ hai, thứ ba, chuyên ngành tiếng Nhật và Nhật Bản học, đủ trình độ tiếng Nhật để học tập, có kết quả học tập giỏi, có sức khỏe và đạo đực tốt.

Thông tin chi tiết về chương trình và hồ sơ đăng ký được đăng tại địa chỉ: https://intl-app.kanagawa-u.ac.jp/form/

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị phổ biến chương trình trao đổi tại đơn vị mình; tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng để làm hồ sơ, thủ tục đăng ký theo quy định; đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 22/4/2015.

(Để đăng ký hồ sơ trực tuyến khi được thông báo, sinh viên cần phải scan các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký trước khi gửi hồ sơ gốc đến Đại học Quốc gia Hà Nội).

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn đến Đại học Quốc gia Hà Nội thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :