Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Đăng ký tham gia lễ kỷ niệm 10 năm trao học bổng Toshiba

Kể từ khi kết biên bản thỏa thuận hợp tác 14/3/2005 đến nay, ĐHQGHN đã tổ chức 10 lần trao học bổng và hội thảo báo cáo khoa học cho hơn 200 học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) với tổng giá trị đạt khoảng 15.000.000 Yên Nhật từ Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản.

Theo kế hoạch, ĐHQGHN và Quỹ Toshiba sẽ tổ chức buổi gặp mặt và Lễ kỷ niệm 10 năm ký kết thỏa thuận và trao học bổng Toshiba, Nhật Bản tại ĐHQGHN

Thời gian:        8 giờ 30 phút đến 11 giờ, ngày 10/9/2015 (Thứ Năm)

Địa điểm:         Tòa nhà điều hành ĐHQGHN, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

(Giấy mời, chương trình sẽ được thông báo sau).

Buổi lễ là dịp để Quỹ học bổng gặp mặt các học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã từng được nhận học bổng Toshiba. Kết quả của buổi lễ sẽ là cơ sở để Quỹ học bổng duy trì và xây dựng hướng hỗ trợ học bổng cho học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới.

Để buổi lễ đạt kết quả cao, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị liên hệ, thông báo cho học viên của đơn vị mình (theo danh sách đính kèm) được biết; đăng thông tin trên website của đơn vị; đồng thời gửi xác nhận việc tham dự buổi lễ gửi về địa chỉ thư điện tử: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 30/5/2015.

Danh sách học viên được nhận học bổng Toshiba từ năm học 2004 – 2005 đến năm học 2014 – 2015

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Là học viên/Nghiên cứu sinh

Nam

Nữ

Khoá/Ngành

Nhận học bổng năm học 2014- 2015 (18 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (8 học viên)

1

Dương Thị Mai Hương

 

1990

Cao học khóa 2013
Vật lý

2

Đỗ Tuấn Long

1988

 

Nghiên cứu sinh khóa 2013
Vật lý

3

Tạ Thị Hoài

 

1991

Cao học khóa 2013
Địa chất

4

Nguyễn Quang Đạo

1991

 

Cao học khóa 2013
Sinh học thực nghiệm

5

Nguyễn Thị Thanh Phượng

 

1989

Nghiên cứu sinh khóa 2014
Hóa học

6

Lê Thị Như Phương

 

1990

Cao học khóa 2012
Động vật học

7

Nguyễn Diệu Quỳnh

 

1991

Cao học khóa 2013
Sinh học

8

Phạm Thị Hồng Nhung

 

1988

Nghiên cứu sinh khóa 2014
Sinh học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (3 học viên)

9

Trần Đăng Trung

1990

 

Nghiên cứu sinh khóa 2012
Lý luận văn học

10

Mai Đăng Khoa

1991

 

Cao học khóa 2013
Khoa học quản lý

11

Trần Thị Nhâm

 

1991

Cao học khóa 2013
Triết học

Trường Đại học Công nghệ (3 học viên)

12

Phạm Hải Đăng

1991

 

Cao học khóa 2013
Hệ thống Thông tin

13

Lưu Việt Hưng

1991

 

Cao học khóa 2013
Khoa học Máy tính

14

Nguyễn Xuân Thanh

1991

 

Cao học khóa 2013
Khoa học Máy tính

Khoa Luật (1 học viên)

15

Nguyễn Hoàng Duy

1991

 

Cao học khóa 2013
Luật Kinh doanh

Khoa Sau đại học (3 học viên)

16

Đỗ Thị Phương Hoa

 

1991

Cao học khóa 2013
Biến đổi khí hậu

17

Ngô Tùng Lâm

1991

 

Cao học khóa 2013
Biến đổi khí hậu

18

Phan Hồng Ngọc

 

1990

Cao học khóa 2013
Biến đổi khí hậu

Nhận học bổng năm học 2013- 2014 (21 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (8 học viên)

1

Vương Diệu Linh

 

1988

Nghiên cứu sinh khóa  2010 - 2014  Khoa Sinh học

2

Ngô Hồng Ánh Thu

 

1987

Nghiên cứu khóa 2013 - 2016 Khoa Hóa học

3

Hoàng Thu Trang

 

1990

Cao học khóa 2012 - 2014 Khoa Vật lý

4

Hoàng Thị Bích Hợp

 

1990

Cao học khóa 2012 - 2014 Khoa Môi trường

5

Lê Thị Phương Thảo

 

1990

Cao học khóa  2012 - 2014 Khoa Vật lý

6

Đỗ Thị Phương

 

1990

Cao học khóa 2012 - 2014 Khoa Vật lý

7

Phạm Thị Hà Nhung

 

1989

Cao học khóa 2012 - 2014 Khoa Môi trường

8

Vũ Thị Thu Thủy

 

1990

Cao học khóa 2012 - 2014 Khoa  Môi trường

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1 học viên)

9

Dương Xuân Quang

1989

 

Nghiên cứu sinh khóa 2011-2014 Khoa Ngôn ngữ học

Trường Đại học Công nghệ (7 học viên)

10

Bùi Thu Hằng

1987

 

Nghiên cứu sinh khóa 2011 - 2015 Khoa Kỹ thuật điện tử

11

Phạm Thái Hà

 

1990

Cao học khóa 2012-2014 Khoa Vật liệu và Linh kiện Nano

12

Phạm Thành Nam

1990

 

Cao học khóa 2012-2014 Nhiệm vụ chiến lược Khoa học máy tính

13

Nguyễn Xuân Trường

1990

 

Cao học khóa 2012 - 2014 Nhiệm vụ chiến lược Khoa học máy tính

14

Trần Nguyên Lễ

1990

 

Cao học khóa 2012 - 2014 Nhiệm vụ chiến lược Khoa học máy tính

15

Hoàng Thanh Tùng

1990

 

Cao học khóa 2012 - 2014 Nhiệm vụ chiến lược Khoa học máy tính

16

Nguyễn Thị Hồng Hiên

 

1990

Cao học khóa 2012 - 2014 Truyền dữ liệu và máy tính mạng

Trường Đại học Kinh tế (2 học viên)

17

Nguyễn Thúy Nga

 

1990

Cao học khóa 2012-2014 Khoa Kinh tế

18

Phạm Phương Quyên

 

1990

Cao học khóa 2011-2013 Khoa Tài chính Ngân hàng

Khoa Sau đại học (1 học viên)

19

Nghiêm Thùy Linh

 

1990

Cao học khóa 2012-1014 Biến đổi khí hậu

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (2 học viên)

20

Lê Thị Bích Thủy

 

1990

Cao học khóa 2012-1014 Khoa học Môi trường

21

Trịnh Quỳnh Anh

 

1990

Cao học khóa 2012-1014 Khoa Địa chất

Nhận học bổng năm học 2012- 2013 (22 học viên)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (13 học viên)

1

Nguyễn Đình Nam

1987

 

Nghiên cứu sinh khóa 2011-2015  Khoa Vật lý

2

Trương Thị Chinh

 

1988

Cao học khóa 2011 - 2013  Khoa Vật lý

3

Vương Diệu Linh

 

1988

Nghiên cứu sinh khóa 2010 - 2014 Khoa Sinh học

4

Nguyễn Hải Huyền

 

1988

Cao học khóa 2010 - 2012 Khoa Sinh học

5

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

1989

Cao học khóa 2011-2013  Khoa Địa lý

6

Trương Thị Thu

 

1989

Cao học Khóa 2011 - 2013 Khoa Hóa học

7

Phạm Thanh Đăng

1989

 

Cao học khóa 2011 - 2013Khoa Địa chất

8

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

1988

Cao học khóa 2011 - 2013 Khoa Địa chất

9

Nguyễn Thị Duyên

1989

 

Cao học khóa 2011 - 2013 Khoa Địa chất

10

Hoàng Quang Trung

1989

 

Cao học khóa 2011 - 2013 Khoa Địa chất

11

Hoàng Minh Trang

 

1988

Cao học khóa 2011 - 2013 Khoa Môi trường

12

Nguyễn Thị Thủy

 

1989

Cao học khóa 2011 - 2013  Khoa Hóa học

13

Nguyễn Thị Thanh Phượng

 

1989

Cao học khóa 2011 - 2013  Khoa Hóa học

Trường ĐH Công nghệ (7 học viên)

14

Vũ Huy Hiển

1989

 

Cao học Khóa 2011 - 2013 Khoa học Máy tính, nhiệm vụ chiến lược

15

Nguyễn Bảo Ngọc

1989

 

Cao học khóa 2011 - 2013 Khoa học Máy tính, nhiệm vụ chiến lược

16

Nguyễn Huy Tiệp

1988

 

Cao học khóa 2011 - 2013 Vật liệu và Linh kiện Nano

17

Bùi Phi Điệp

1989

 

Cao học khóa 2011 - 2013Khoa học Máy tính, nhiệm vụ chiến lược

18

Đặng Quang Vương

1989

 

Cao học khóa 2011 - 2013 Điện tử Kỹ thuật

19

Đỗ Hoài Thương

 

1989

Cao học khóa 2011 -2013  Công nghệ Phần mềm

20

Trần Thị Hiên

 

1988

Cao học khóa 2011 -2013  Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Kinh tế (1 học viên)

21

Nguyễn Thanh Thảo

 

1989

Cao học khóa 2011-2013
Kinh tế và kinh doanh quốc tế

Khoa Sau đại học (1 học viên)

22

Vương Minh Thùy Trang

 

1988

Cao học khóa 2011-2013  Biến đổi khí hậu

Nhận học bổng năm học 2011 - 2012 (18 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (8 học viên)

1     

Nguyễn Tú Anh

 

1988

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa Địa chất

2     

Sa Thị Lan Anh

 

1988

Cao học Khóa 2010-1012 Khoa Vật lý

3     

Đặng Kinh Bắc

1989

 

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa Địa lý

4     

Trịnh Viết Dược

1985

 

Nghiên cứu sinh Khóa 2010-1013 Khoa Toán-Cơ-Tin học

5     

Chử Lương Luân

1987

 

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa Sinh học

6     

Bùi Thị Huế

 

1988

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa Môi trường

7

Nguyễn Thùy Linh

 

1988

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa Địa lý

8

Tô Hải Tùng

 

1989

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa Hóa học

Trường Đại học Công nghệ (7 học viên)

9

Kiều Thanh Bình

1988

 

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa học máy tính

10

Lâm Sinh Công

1988

 

Cao học Khóa 2010-2012 Kỹ thuật điện tử

11

Tạ Việt Cường

1988

 

Cao học Khóa 2010-2012, Khoa học Máy tính

12

Trần Thu Hoa Hồng

 

1988

Cao học Khóa 2010-2012 Vật liệu và Linh kiện Nano

13

Nguyễn Hoàng Sơn

1988

 

Cao học Khóa 2010-2012, Khoa học Máy tính

14

Nguyễn Đình Tư

1988

 

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa học máy tính

15

Nguyễn Hà Anh Tuấn

1988

 

Cao học Khóa 2010-2012 Khoa học máy tính

Trường Đại học Kinh tế (3 học viên)

16

Vũ Thị Lan Anh

 

1988

Cao học Khóa 2010-2012 Kinh tế Đối ngoại

17

Nguyễn Thị Thu Linh

 

1987

Cao học Khóa 2010-2012 Quản trị Kinh doanh

18

Vũ Huyền Trang

 

1987

Cao học Khóa 2010-2012 Quản trị Kinh doanh

Nhận học bổng năm học 2010 - 2011 (20 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (6 học viên)

1

Vũ Nhật Huy

1985

 

NCS 2010, Toán giải tích

2

Lê Hoàng Sơn

1984

 

NCS 2010, Đảm bảo toán học cho MT và HTTT

3

Nguyễn Thu Thủy

 

1987

CH 2009-2011, Toán cơ

4

Trương Ngọc Kiểm

1983

 

NCS 2009, Sinh thái học

5

Bùi Thu Thủy

 

1987

CH 2009-2011, Sinh học thực nghiệm

6

Đào Thị Nhung

 

1983

NCS 2008-2011, Hóa hữu cơ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1 học viên)

7

Phạm Phương Lê

 

 

 

Trường Đại học Công nghệ (9 học viên)

8

Đinh Văn Phong

1986

 

NCS, Công nghệ Điện tử - Viễn thông,

9

Trần Văn Tuyên

1987

 

K16Đ2, Công nghệ Điện tử - Viễn thông,

10

Lê Hoàng Quỳnh

1987

 

K16CS, Công nghệ Thông tin,

11

Nguyễn Quốc Đại

1987

 

K16CS, Công nghệ Thông tin,

12

Đặng Thị Sương

 

1987

K16Đ2, Công nghệ Điện tử - Viễn thông,

13

Nguyễn Thị Ngoan

 

1987

K16Đ2, Công nghệ Điện tử - Viễn thông,

14

Nguyễn Thúy Vân

 

1987

K16Đ2, Công nghệ Điện tử - Viễn thông,

15

Nguyễn Thanh Hải

 

1987

K16Đ2, Công nghệ Điện tử - Viễn thông,

16

Nguyễn Quốc Đạt

1987

 

K16CS, Công nghệ Thông tin,

Trường Đại học Kinh tế (4 học viên)

17

Nguyễn Thu Hằng

 

1986

Khóa 2009 - 2011 Kinh tế Quốc tế

18

Đặng Thị Thu Hương

 

1986

Quản trị Kinh doanh

19

Trần Thị Thu Trang

 

1987

 

20

Mai Diệu Thúy

 

1987

 

Năm học 2009 - 2010 (20 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (10 học viên)

1

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

1986

Cao học

2

Nguyễn Minh Phương

 

1986

Cao học

3

Đặng Văn Đức

1985

 

Cao học

4

Nguyễn Việt Tuyên

1984

 

Nghiên cứu sinh

5

Phạm Thị Thu Hằng

 

1982

Nghiên cứu sinh

6

Lê Quang Hưng

1986

 

Cao học

7

Phạm Việt Hải

1986

 

Cao học

8

Nguyễn Thành Nam

1983

 

Nghiên cứu sinh

9

Nguyễn Hải Đăng

1986

 

Cao học

10

Trần Văn Sơn

1986

 

Cao học

Trường Đại học Công nghệ (7 học viên)

11

Đinh Văn Phong

1986

 

Nghiên cứu sinh

12

Tạ Đức Tuyên

1986

 

Cao học

13

Nguyễn Thị Thu Hiền

1986

 

Cao học

14

Phạm Cẩm Ngọc

1986

 

Cao học

15

Phạm Tuấn Hưng

1986

 

Cao học

16

Đỗ Nguyên Lượng

1986

 

Cao học

17

Nguyễn Quang Dũng

1985

 

Cao học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1 học viên)

18

Phạm Đức Anh

1980

 

Nghiên cứu sinh

Trường Đại học Kinh tế (2 học viên)

19

Nguyễn Hồng Vân

1986

 

Cao học

20

Nguyễn Thu Trang

1986

 

Cao học

Năm học 2008-2009 (27 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (12 học viên)

1

Bùi Duy Anh

1984

 

Cao học

2

Đỗ Xuân Hoàn

1985

 

Nghiên cứu sinh

3

Nguyễn Việt Tuyên

1984

 

Nghiên cứu sinh

4

Nguyễn Bảo Trung

1983

 

Nghiên cứu sinh

5

Phạm Thị Phương Chi

 

1984

Cao học

6

Trần Vũ Hải

 

1982

Nghiên cứu sinh

7

Trần Minh Hiếu

1984

 

Nghiên cứu sinh

8

Trần Thị Thanh Huyền

 

1982

Nghiên cứu sinh

9

Nguyễn Thị Hồng Loan

 

1982

Nghiên cứu sinh

10

Hà Thị Bích Ngọc

 

1982

Nghiên cứu sinh

11

Lê Phương Thúy

 

1985

Cao học

12

Nguyễn Thị Kim Thanh

 

1981

Nghiên cứu sinh

Trường Đại học Công nghệ (12 học viên)

13

Lê Hà Chi

 

1981

Nghiên cứu sinh

14

Trần Thị Dung

 

1982

Nghiên cứu sinh

15

Hà Thị Kim Dung

 

1984

Cao học

16

Phùng Mạnh Dương

1983

 

Nghiên cứu sinh

17

Lưu Mạnh Hà

1985

 

Cao học

18

Đặng Thu Hiền

 

1985

Cao học

19

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

1984

Cao học

20

Lê Quý Tài

1985

 

Cao học

21

Vũ Xuân Thắng

1985

 

Cao học

22

Phạm Thị Minh Thu

 

1984

Cao học

23

Lê Kim Thư

 

1985

Cao học

24

Đỗ Khánh Vân

 

1986

Cao học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1 học viên)

25

Hoàng Hồng Nga

 

1984

Cao học

Trường Đại học Kinh tế (2 học viên)

26

Nguyễn Hoàng Diệu Linh

 

1984

Cao học

27

Trần Hòa Bình

 

1984

Cao học

Năm học 2007 - 2008 (28 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (12 học viên)

1

 Trần Vũ Hải

1982

 

Nghiên cứu sinh

2

Nguyễn Công Toản

1981

 

Nghiên cứu sinh

3

Bùi Duy Anh

1984

 

Cao học

4

Lê Thị Bích Thuỷ

 

1983

Cao học

5

Nguyễn Thanh Tùng

1983

 

Cao học

6

Phạm Tiến Đạt

1984

 

Cao học

7

Nguyễn Kiều Hưng

1977

 

Nghiên cứu sinh

8

Nguyễn Thị Hồng Giang

 

1983

Cao học

9

Lê Thị Hoàng Oanh

 

1982

Cao học

10

Đào Sỹ Đức

1983

 

Cao học

11

Vũ Hoàng Nam

1982

 

Cao học

12

Phạm Trọng Khá

1981

 

Cao học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2 học viên)

13

Nguyễn Thị Như Trang

 

1983

Nghiên cứu sinh

14

Đào Thanh Trường

1980

 

Nghiên cứu sinh

Trường Đại học Công nghệ (11 học viên)

15

Nguyễn Cẩm Tú

 

1983

Nghiên cứu sinh 2005-2009

16

Hoàng Thị Điệp

 

1984

Nghiên cứu sinh 2006 - 2010

17

Bùi Trung Ninh

1981

 

Cao học 2006 - 2008

18

Ngô Đình Bảo Nam

1984

 

Cao học khóa 2006-2009

19

Trần Thị Dung

 

1982

Nghiên cứu sinh khóa 2007 - 2010

20

Bùi Đình Tú

1980

 

Nghiên cứu sinh khóa 2006 - 2009

21

Nguyễn Thị Tâm Thảo

 

1984

Cao học khóa 2006 - 2008

22

Trần Quang Đạt

1981

 

Nghiên cứu sinh khóa 2007 - 2010

23

Nguyễn Kiêm Hùng

1981

 

Nghiên cứu sinh khóa 2007 - 2010

24

Lê Hải Yến

 

1984

Nghiên cứu sinh khóa 2006 - 2009

25

Nguyễn Việt Cường

1983

 

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

Trường Đại học Kinh tế (3 học viên)

26

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

1981

Cao học khóa 2005 - 2008

27

Nguyễn Thế Ninh

 

1983

Cao học khóa 2005 - 2008

28

Phạm Thị Phương Mai

 

1983

Cao học khóa 2005 - 2008

Năm học 2006 -2007 (16 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (7 học viên)

1

 Trần Linh Chi

 

1983

Cao học khóa 2005 - 2007

2

Nguyễn Thị Bích Hà

 

1983

Cao học khóa 2005 - 2007

3

Nguyễn Đức Hạnh

 

1983

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

4

Nguyễn Quang Huy

1982

 

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

5

Nguyễn Thùy Liên

 

1981

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

6

Bùi Thị Cẩm Ngọc

 

1983

Cao học khóa 2005 - 2007

7

Trần Anh Phương

 

1983

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

Trường Đại học Công nghệ (5 học viên)

8

Nguyễn Ngọc Bảo

 

1982

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

9

Ngô Thị Duyên

 

1983

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

10

Chu Thị Phương Dung

 

1982

Cao học khóa 2004 - 2007

11

Lê Thị Hợi

 

1983

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

12

Trần Đức Tân

 

1980

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2 học viên)

13

Phùng Minh Hiếu

 

1982

Cao học khóa 2004 - 2008

14

Nguyễn Thị Phương Mai

 

1982

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

Khoa Kinh tế (1 học viên)

15

Vũ Thu Giang

 

1980

Cao học khóa 2004 - 2007

Khoa Luật (1 học viên)

 

 

 

 

16

Nguyễn Bích Thảo

 

1983

Cao học khóa 2005 - 2008

Năm học 2005 - 2006 (14 học viên)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (5 học viên)

1

 Nguyễn Huy Bình

1981

 

Cao học khóa 2003 - 2005

2

Nguyễn Kiều Hưng

1977

 

Cao học khóa 2003 - 2005

3

Đoàn Hương Mai

 

1975

Nghiên cứu sinh khóa 2003 - 2006

4

Lã Đức Việt

1980

 

Nghiên cứu sinh khóa 2003 - 2006

5

Vũ Thanh Hằng

 

1978

Nghiên cứu sinh khóa 2003 - 2006

Trường Đại học Công nghệ (1 học viên)

6

Nguyễn Việt An

1977

 

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (3 học viên)

7

Trần Viết Nghĩa

1977

 

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

8

Vũ Tuấn Hưng

1979

 

Cao học khóa 2002 - 2005

9

Lê Thị Quỳnh Nga

 

1976

Nghiên cứu sinh khóa 2002 - 2005

Trường Đại học Ngoại ngữ (1 học viên)

10

Nguyễn Thị Hương Giang

 

1980

Cao học khóa 2002 2005

Khoa Kinh tế (2 học viên)

11

Hoàng Văn Cương

1979

 

Học viên khóa 2002 - 2005

12

Trần Thị Mỹ Dung

 

1980

Học viên khóa 2003 - 2006

Khoa Luật (2 học viên)

13

Nguyễn Minh Tuấn

1979

 

Cao học khóa 2002 - 2005

14

Trịnh Tiến Việt

1979

 

Nghiên cứu sinh khóa 2005 - 2009

             

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :