Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Danh sách sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thực hiện công văn số KVSC-15-041 của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên được Quỹ học bổng xét trao học bổng học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (theo danh sách kèm theo). Học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên ngày 1/6/2015. 

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên được biết.

Danh sách sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

1. Lễ trao học bổng lần thứ năm (12/2011)

   

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo
Chuyên ngành

Năm thứ

Điểm kỳ 1
2014-2015

Ghi chú

1

Lê Hữu Trung

ĐHKHTN
QH-2011-T, CNTN Hóa học

4

3,48

Đạt

2

Đinh Ngọc Khang

ĐHKHTN
QH-2011-T, CNTN Hóa học

4

3,8

Đạt

3

Duong Ngô Vân Anh

ĐHKHXH&NV
QH-2011-X, Đông phương học

4

3,64

Đạt

4

Nguyễn Thị Liễu

ĐHKHXH&NV
QH-2011-X, Quốc tế học

4

3,75

Đạt

5

Đỗ Thị Thịnh

ĐHKHXH&NV
QH-2011-X, Quốc tế học

4

3,72

Đạt

6

Hoàng Bích Thủy

ĐH Ngoại ngữ
QH-2011-F, Tiếng Nga

4

3,66

Đạt

7

Nguyễn Diệu Linh

ĐH Ngoại ngữ
QH-2011-F, SP Tiếng Trung

4

3,65

Đạt

8

Nguyễn Đức Anh

ĐH Công nghệ
QH-2011-I, Công nghệ Thông tin

4

4

Đạt

9

Nguyễn Văn Thưởng

ĐH Công nghệ
QH-2011-I, Công nghệ điện tử viễn thông

4

3,9

Đạt

10

Thạc Thu Trang

ĐH Kinh tế
QH-2011-E, Kinh tế quốc tế

4

3,65

Đạt

11

Nguyễn Hoàng Long

ĐH Kinh tế
QH-2011-E, Quản trị Kinh doanh

4

3,48

Đạt

12

Nguyễn Thị Thu Trang

ĐH Kinh tế
QH-2011-E, Kế toán

4

2,98

Đạt

13

Nguyễn Thị Nga

Khoa Luật
QH-2011-L, Luật học

4

3,52

Đạt

 

Danh sách (1) có 13 sinh viên được nhận học bổng./.

   

2. Lễ trao học bổng lần thứ sáu (11/2012)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo
Chuyên ngành

Năm thứ

Điểm kỳ 1
2014-2015

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Minh Hòa

Trường ĐHKHTN
QH-2012-T, Sư  phạm Hóa học

3

3,3

Đạt

2

Đậu Hải Đăng

Trường ĐHKHTN
Toán học

3

 

Loại
(du học)

3

Nguyễn Cao Yến Bình

Trường ĐHKHXH&NV
QH-2012-X, Ngôn ngữ học

3

3,25

Đạt

4

Trần Thị Huyền

Trường ĐHKHXH&NV
QH-2012-X, Đông phương học

3

3,79

Đạt

5

Nguyễn Thị Châu Loan

Trường ĐHKHXH&NV
QH-2012-X, Đông phương học

3

3,4

Đạt

6

Bùi Văn Khánh

Trường ĐHKHXH&NV
QH-2012-X, Tâm lý học

3

3,41

Đạt

7

Trần Thị Kim Diệu

Trường ĐH Ngoại ngữ
QH-2012-F, SP Tiếng Anh

3

3,65

Đạt

8

Đặng Huyền Trang

Trường ĐH Ngoại ngữ
QH-2012-F, Ngôn ngữ Đức

3

3,64

Đạt

9

Ngô Quang Sỹ

Trường ĐH Công nghệ
Công nghệ Điện tử viễn thông

3

 

Loại
(thôi học)

10

Phạm Thị Thu Hiền

Trường ĐH Kinh tế
QH-2012-E, Kinh tế phát triển

3

3,48

Đạt

11

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Trường ĐH Kinh tế
QH-2012-E, Kinh tế phát triển

3

3,58

Đạt

12

Trần Thị Tân

Trường ĐH Kinh tế
QH-2012-E, Tài chính ngân hàng

3

3,31

Đạt

13

Nguyễn Thị Phương Ngọc

Khoa Luật
QH-2012-L, Luật học A

3

3,25

Đạt

 

Danh sách (2) có 11 sinh viên được nhận học bổng./.

   

3. Lễ trao học bổng lần thứ tám (11/2014)

 

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Năm thứ

Điểm kỳ 1
2014-2015

Ghi chú

1

Phạm Anh Quân

Trường ĐHKHTN
QH-2014-T, Hóa học

1

3,87

Đạt

2

Lê Thị Giang

Trường ĐHKHTN
Công nghệ sinh học

1

2,32

Đạt
(1 lần dưới 2.8)

3

Nguyễn Thị Ngát

Trường ĐHKHTN
QH-2014-T, Sư phạm Vật lý

1

2,68

Đạt
(1 lần dưới 2.8)

4

Phạm Công Sơn Hải

Trường ĐHKHTN
QH-2014-T, Hóa học

1

3,87

Đạt

5

Tạ Thị Hương

Trường ĐHKHXH&NV
QH-2014-X, Quản trị văn phòng

1

2,65

Đạt
(1 lần dưới 2.8)

6

Nguyễn Thị Thắm

Trường ĐHKHXH&NV
QH-2014-X, Việt Nam học

1

3

Đạt

7

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trường ĐHKHXH&NV
QH-2014-X, Nhân học

1

2,85

Đạt

8

Trần Minh Tuấn

Trường ĐH Công nghệ
QH-2014-I, Công nghệ Thông tin

1

3,81

Đạt

9

Hoàng Ninh Trang

Trường ĐH Công nghệ
QH-2014-I, Công nghệ Thông tin

1

3,77

Đạt

10

Nguyễn Xuân Phi

Trường ĐH Công nghệ
QH-2014-I, Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông

1

3,96

Đạt

11

Bùi Thị Thu Hà

Trường ĐH Kinh tế
QH-2014-E, Kinh tế

1

3,75

Đạt

12

Tào Thị Ngà

Trường ĐH Giáo dục
QH-2014-S, SP Văn học

1

2,88

Đạt

13

Nguyễn Khắc Thu

Khoa Luật
QH-2014-L, Luật học

1

3,25

Đạt

14

Nguyễn Lan Chi

Khoa Luật
QH-2014-L, Luật học

1

2,67

Đạt
(1 lần dưới 2.8)

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :