Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2015-2016

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc tiếp tục triển khai chương trình bổng Nguyễn Trường Tộ do Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp California tài trợ năm học 2015-2016.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

- Sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2014 - 2015 chưa tốt nghiệp, có kết quả học tập năm học 2014 - 2015 đạt loại trung bình trở lên, có tư cách đạo đức tốt (Danh sách sinh viên đã nhận học bổng năm học 2014-2015 gửi kèm);

- Nếu sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2014 - 2015 đã tốt nghiệp ra trường hoặc không đạt kết quả nêu trên, sẽ được thay thế bằng các sinh viên khóa QH-2015 có tư cách đạo đức tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Sinh viên năm thứ 1: Gia đình khó khăn (hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo), điểm thi đầu vào cao;

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2015 - 2016.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 250 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN có 20 suất trong đó 10 suất học bổng cấp mới cho các sinh viên năm thứ 1, 10 suất cấp cho các sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2014-2015.

Phân bổ số lượng học bổng cấp mới tại các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng học bổng

Ghi chú

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4

Sinh viên đã được nhận học bổng từ những năm trước

2

Trường Đại học Công nghệ

6

Sinh viên đã được nhận học bổng từ những năm trước

1

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

2

 

2

Trường ĐH Ngoại ngữ

2

 

3

Trường ĐH Kinh tế

2

 

4

Trường Đại học giáo dục

2

 

5

Khoa Luật

1

 

6

Khoa Y dược

1

 

TỔNG CỘNG

20

 

4. Thời gian cấp học bổng: Sinh viên sẽ được nhận học bổng liên tục từ lần nhận đầu tiên đến khi kết thúc khóa học nếu tiếp tục đáp ứng được các yêu cầu của học bổng.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2014 - 2015:

  • Bảng điểm năm học 2014 - 2015 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
  • Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi nhận học bổng;
  • Báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng (gửi trực tiếp tới đại diện của Quỹ VNHelp chậm nhất trước ngày 01/9/2015 tại địa chỉ: ngot@vnhelp.org - Tiêu đề email: Tên sinh viên_Học bổng NTT_Học bổng 4 năm_Tên trường đại học);
  • Photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

- Đối với những sinh viên nhận học bổng lần đầu:

·         Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

·         Bài luận có độ dài 01 trang A4, đánh máy, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman. Sinh viên có thể lựa chọn 01 trong 04 đề tài sau:

·         Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?

·         Bạn hãy nói về một người mà bạn có quan hệ cá nhân đã có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ cũng như dự tính về tương lai của bạn.

·         Bạn hãy nêu những trải nghiệm thực tế của bạn về sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạn nạn.

·         Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn tận mắt chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày đã gây xúc động mạnh mẽ tới bạn.

·         Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển năm 2015 (bản photo);

·         Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

·         Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

·         Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Nguyễn Trường Tộ, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu 1, 2, 3) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: quetth@vnu.edu.vn chậm nhất trước ngày 10/9/2014.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :