Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Thông báo về học bổng Kumho Asiana lần thứ 9

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo KVSC_15_095 cuả Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về danh sách sinh viên được nhận học bổng lần thứ 9. Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị tập hợp số tài khoản ngân hàng Vietinbank của sinh viên được nhận học bổng và cung cấp cho Đại học Quốc gia Hà Nội trước ngày 23/10/2015 để Quỹ tiến hành chuyển tiền học bổng cho sinh viên.

Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo lại tới các đơn vị một số thông tin và tiêu chí xét cấp học bổng như sau:

- Giá trị học bổng: 2.150.000 VND/học kỳ

                            Sinh viên học 4 năm: 2.150.000 x 8 kỳ = 17.200.000 VND

                            Sinh viên học 5 năm: 2.150.000 x 10 kỳ = 21.500.000 VND

                            Sinh viên học 6 năm: 2.150.000 x 12 kỳ = 25.800.000 VND

- Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản Vietinbank của sinh viên

- Tiêu chí xét duyệt hàng kỳ: Điểm TBHK từ 7.0 (thang điểm 10) hoặc 2.8 (thang điểm 4), bị dưới điểm chuẩn 2 lần sẽ bị loại.

- Trường hợp sinh viên có điểm tổng kết chênh lệch 0.1 trở xuống so với điểm chuẩn, có đơn cam kết cố gắng hơn trong học tập kèm xác nhận của nhà trường sẽ không bị loại và tiếp tục được nhận học bổng.

Danh sách sinh viên được nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 9

STT

Họ và tên

Khóa học

Chuyên ngành

I

Đại học Kinh tế

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

QH.2015.E

Kế toán Kiểm toán

II

Khoa Y dược

2

Đinh Ngọc Anh

QH.2015.Y

Dược học

III

Khoa Luật

3

Nguyễn Chiến Tháng

QH.2015.L

Luật học

IV

Đại học Giáo dục

4

Nguyễn Thị Nhật Lệ

QH.2015.S

Sư phạm Toán

V

Đại học Ngoại ngữ

5

Nguyễn Ngọc Thúy Anh

QH.2015.F

Tiếng Trung

VI

Đại học Khoa học Tự nhiên

6

Lê Tiến Nga

QH.2015.T

Sinh học

7

Trần Thị Hải Yến

QH.2015.T

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

VII

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

8

Ngọ Thị Suốt

QH.2015,X

Quản trị văn phòng

9

Hà Thị Thùy Trang

QH.2015,X

Việt Nam học và Tiếng Việt

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :