Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2, năm học 2015-2016

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Thực hiện công văn số KVSC-16-025 ngày 31/5/2016 của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana, ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên được Quỹ học bổng xét trao học bổng học kỳ 2 năm học 2015-2016. Học bổng (2.150.000đ/sinh viên) đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên ngày 30/5/2016.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên biết kết quả học bổng.

Danh sách sinh viên đã nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2015-2016

1. Lễ trao học bổng lần thứ năm (12/2011)

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo

Chuyên ngành

Năm thứ

Kết quả

1

Lê Hữu Trung

ĐHKHTN

QH-2011-T, CNTN Hóa học

5

Đạt

2

Đinh Ngọc Khang

ĐHKHTN

QH-2011-T, CNTN Hóa học

5

Đạt

3

Dương Ngô Vân Anh

ĐHKHXH&NV

QH-2011-X, Đông Phương học

5

Đã tốt nghiệp

2. Lễ trao học bổng lần thứ sáu (11/2012)

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo

Chuyên ngành

Năm thứ

Kết quả

1

Đậu Hải Đăng

ĐHKHTN

QH-2012-T, Toán học

4

Loại

(Du học)

2

Nguyễn Cao Yến Bình

ĐHKHXH&NV

QH-2012-X, Ngôn ngữ học

4

Đạt

3

Trần Thị Huyền

ĐHKHXH&NV

QH-2012-X, Đông phương học

4

Du học

4

Nguyễn Thị Châu Loan

ĐHKHXH&NV

QH-2012-X, Đông phương học

4

Đạt

5

Bùi Văn Khánh

ĐKHXH&NV

QH-2012-X, Tâm lý học

4

Đạt

6

Trần Thị Kim Diệu

ĐH Ngoại ngữ

QH-2012-F, Sư phạm Tiếng Anh

4

Đạt

7

Đặng Huyền Trang

ĐH Ngoại ngữ

QH-2012-F, Ngôn ngữ Đức

4

Đạt

8

Phạm Thị Thu Hiền

ĐH Kinh tế

QH-2012-E, Kinh tế phát triển

4

Đạt

9

Nguyễn Thị Hồng Tươi

ĐH Kinh tế

QH-2012-E, Kinh tế phát triển

4

Đạt

10

Trần Thị Tân

ĐH Kinh tế

QH-2012-E, Tài chính ngân hàng

4

Đạt

11

Nguyễn Thị Minh Hòa

ĐH Giáo dục

QH-2012-S, Sư phạm Hóa học

4

Đạt

12

Nguyễn Thị Phương Ngọc

Khoa Luật

QH-2012-L, Luật học A

4

Đạt

3. Lễ trao học bổng lần thứ tám (11/2014)

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Năm thứ

Kết quả

1

Phạm Anh Quân

ĐHKHTN

QH-2014-T, Hóa học

2

Đạt

2

Lê Thị Giang

ĐHKHTN

QH-2014-T, Công nghệ Sinh học

2

Loại

(2 lần điểm dưới 2.8)

3

Phạm Công Sơn Hải

ĐHKHTN

QH-2014-T, Hóa học

2

Đạt

4

Tạ Thị Hương

ĐHKHXH&NV
QH-2014-X, Quản trị Văn phòng

2

Đạt

5

Nguyễn Thị Thắm

ĐHKHXH&NV

QH-2014-X, Việt Nam học

2

Đạt

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

ĐHKHXH&NV

QH-2014-X, Nhân học

2

Đạt

7

Nguyễn Xuân Phi

ĐH Công nghệ

QH-2014-I, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

2

Bảo lưu

8

Bùi Thị Thu Hà

ĐH Kinh tế

QH-2014-E, Kinh tế

2

Đạt

9

Tào Thị Ngà

ĐH Giáo dục

QH-2014-S, Sư phạm Văn học

2

Đạt

10

Nguyễn Thị Ngát

ĐH Giáo dục

QH-2014-S, Sư phạm Vật lý

2

Đạt

11

Nguyễn Khắc Thu

Khoa Luật

QH-2014-L, Luật học

2

Đạt

12

Nguyễn Lan Chi

Khoa Luật

QH-2014-L, Luật học

2

Đạt

4. Lễ trao học bổng lần thứ chín (10/2015)

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo

Chuyên ngành

Năm thứ

Kết quả

1

Lê Tiến Nga

ĐHKHTN

QH-2015-T, Sinh học

1

Đạt

2

Trần Thị Hải Yến

ĐHKHTN

QH-2015-T, Quản lý Tài nguyên và Môi trường

1

Đạt

(1 lần điểm dưới 2.8)

3

Ngọ Thị Suốt

ĐHKHXH&NV

QH-2015-X, Quản trị Văn phòng

1

Đạt

4

Hà Thị Thùy Trang

ĐHKHXH&NV

QH-2015-X, Việt Nam học và Tiếng Việt

1

Đạt

(1 lần điểm dưới 2.8)

5

Nguyễn Ngọc Thúy Anh

ĐH Ngoại ngữ

QH-2015-F, Sư phạm Tiếng Trung Quốc

1

Đạt

6

Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐH Kinh tế

QH-2015-E, Kế toán Kiểm toán

1

Đạt

7

Nguyễn Thị Nhật Lệ

ĐH Giáo dục

QH-2015-S, Sư phạm Toán

1

Đạt

8

Đinh Ngọc Anh

Khoa Y Dược

QH-2015-Y, Dược học

1

Đạt

(1 lần điểm dưới 2.8)

9

Nguyễn Chiến Thắng

Khoa Luật

QH-2015-L, Luật học

1

Đạt

(1 lần điểm dưới 2.8)

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :