Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2016-2017

Kính gửi:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Trường Đại học Ngoại ngữ;

- Trường Đại học Công nghệ;

- Trường Đại học Kinh tế;

- Trường Đại học Giáo dục;

- Khoa Luật;

- Khoa Y - Dược.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2016;

- Sinh viên đại học hệ chính quy, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD đồng/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên

STT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

10

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

8

4

Trường Đại học Công nghệ

7

5

Trường Đại học Kinh tế

5

6

Trường Đại học Giáo dục

4

7

Khoa Luật

4

8

Khoa Y - Dược

2

Tổng cộng

50

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2015 - 2016 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo hoặc bản photo giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy năm 2016;

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản và học bổng Yamada (có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Yamada năm học 2016-2017, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 15/9/2016.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

Chi tiết hồ sơ xem tại đây.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :