Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét cấp học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kính gửi: 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Trường Đại học Ngoại ngữ;

Trường Đại học Công nghệ;

Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Giáo dục;

Khoa Luật;

Khoa Y Dược.

 Theo thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 cho sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Điều kiện:

- Là sinh viên đã được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (theo danh sách);

- Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 đạt loại giỏi trở lên (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 đạt loại khá trở lên);

- Có tham gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

2. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận giam gia công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017;

- Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó nêu rõ đã sử dụng học bổng được nhận trong học kỳ trước vào mục đích gì?).

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file danh sách về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 22/3/2017.

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như sinh viên đơn vị đó không đạt tiêu chuẩn để xét cấp học bổng học kỳ 2.

Trân trọng thông báo./.

Danh sách sinh viên xét nhận học bổng Lawrence Sting học kỳ I năm học 2016 – 2017

TT

Họ và tên

Giới tính

Khóa học

 Ngành học

Hoàn cảnh gia đình

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Đặng Thị Mỹ Linh

Nữ

QH-2014-T        

Công nghệ hạt nhân

Hộ cận nghèo

2

Trần Minh Tâm

Nam

QH-2013-T        

Toán học

 

3

Hà Tiên

Nam

QH-2013-T        

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4

Dương Tất Thành

Nam

QH-2013-X

Lịch sử

 

5

Hoàng Văn May

Nam

QH-2014-X

Triết học

Hộ nghèo

6

Phạm Phương Thảo

Nữ

QH-2013-X

Văn học CLC

 

Trường Đại học Ngoại ngữ

7

Trương Vĩnh Ngân

Nữ

QH-2013-F

Ngôn ngữ Anh

 

8

Trịnh Thị Nhài

Nữ

QH-2013-F

Ngôn ngữ Anh

Hộ nghèo

9

Nguyễn Thị Kiều Linh

Nữ

QH-2013-F

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

Trường Đại học Công nghệ

10

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nữ

QH-2013-I      

Công nghệ Thông tin

 

11

Nguyễn Văn Linh

Nam

QH-2013-I      

Vật lỹ Kỹ thuật và Công nghệ Nano

Khó khăn

Trường Đại học Kinh tế

12

Nguyễn Thị Duy Linh

Nữ

QH-2014-E

Kinh tế Phát triển

Khó khăn

13

Phạm Thị Phượng

Nữ

QH-2013-E

Kinh tế Quốc tế

 

Trường Đại học Giáo dục

14

Hoàng Thị Diệu Linh

Nữ

QH-2015-S

Sư phạm Hóa học

 

15

Đỗ Thùy Linh

Nữ

QH-2014-S

Sư phạm Toán

 

Khoa Luật

16

Trần Thị Kim Anh

Nữ

QH-2014-L

Luật học

 

17

Phương Trang Ly

Nữ

QH-2014-L

Luật học

Hộ nghèo

Khoa Y dược

18

Lê Thị Mơ

Nữ

QH-2013-Y

Y Đa khoa

Hộ nghèo

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :