Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2017-2018

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2017-2018 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đại học hệ chính quy năm thứ 3 và thứ 4;

- Năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng…

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên.

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

2

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

5

3

Trường ĐH Ngoại ngữ (ngành Tiếng Nhật)

3

4

Trường ĐH Công nghệ

5

5

Trường ĐH Kinh tế

5

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Khoa Luật

3

8

Khoa Y Dược

2

TỔNG CỘNG

30

4. Hồ sơ đăng ký

- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bản tự giới thiệu, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2016-2017, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (có độ dài khoảng 1 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (có độ dài khoảng 1 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 20/9/2017.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu tập hợp sinh viên

- Mẫu tự giới thiệu của sinh viên

- Data sheet

 Thanh Tuyền - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :