Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo

Theo thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị chương trình xét cấp học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

1. Điều kiện:

- Là sinh viên đã được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (theo danh sách);

- Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 đạt loại giỏi trở lên (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 đạt loại khá trở lên);

- Có tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.

2. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận giam gia hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1

năm học 2017-2018;

- Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó nêu rõ việc sử dụng học bổng được nhận trong học kỳ vừa qua).

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2017-2018 về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file danh sách về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 20/3/2018.

Danh sách sinh viên xét nhận học bổng Lawrence S.ting, học kỳ 2, năm học 2017 – 2018

TT

Họ và tên

Khóa học

 Ngành học

Học bổng

 

SV
xuất sắc

SV vượt khó (hoàn cảnh gia đình)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Đặng Thị Mỹ Linh

QH-2014-T        

Vật lý

 

Hộ cận nghèo

 

2

Vũ Thị Duyên

QH-2014-T        

Khoa học Môi trường

x

 

 

3

Cao Thùy Linh

QH-2014-T        

Khí tượng

x

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4

Lê Thị Huyền Trang

QH-2015-X

Quản trị khách sạn

x

 

 

5

Kiều Thị Minh Châu

QH-2015-X

Triết học CLC

 

Hộ cận nghèo

 

6

Phan Thị Dinh

QH-2014-X

Khoa học quản lý CLC

x

 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ

7

Phạm Bảo Châu

QH-2015-F

Sư phạm Tiếng Anh

x

 

 

8

Phạm Thị Vui

QH-2014-F

Ả rập

x

 

 

9

Trịnh Thị Mỹ Ngọc

QH-2015-F

Sư phạm Tiếng Anh

 

Hộ nghèo

 

Trường Đại học Công nghệ

10

Hồ Xuân Tính

QH-2013-I

Cơ kỹ thuật

 

Hộ cận nghèo

 

11

Vũ Duy Thanh

QH-2016-I

Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông

x

 

 

Trường Đại học Kinh tế

12

Đoàn Thị Ngọc Ngân

QH-2014-E

Quản trị Kinh doanh

x

 

 

13

Nguyễn Thị Minh Tâm

QH-2014-E

Kinh tế Quốc tế

 

Bố bị tai nạn lao động

 

Trường Đại học Giáo dục

14

Vũ Thị Ngọc

QH-2014-S

Sư phạm Ngữ văn

x

 

 

15

Nguyễn Thị Ngát

QH-2014-S

Sư phạm Vật lý

 

Hộ nghèo

 

Khoa Luật

16

Ngô Thị Quỳnh

QH-2015-L

Luật Kinh doanh

x

 

 

17

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

QH-2014-L

Luật học

x

 

 

Khoa Y Dược

18

Lê Thị Mơ

QH.2013.Y

Y đa khoa

 

Hộ nghèo

 

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :