Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi là Học bổng Annex) học kỳ 1, năm học 2018-2019 như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Năm học 2017-2018 sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì lấy kết quả thi đại học để xét chọn.

- Có hoàn cảnh khó khăn.

- Học bổng xét 02 lần/năm theo từng học kỳ. Sinh viên đã được nhận học bổng phải bổ sung bảng điểm để xét học bổng ở các kỳ tiếp theo.

2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN là 25 sinh viên.

Phân bổ chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

(Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc)

10

4

Trường Đại học Công nghệ

2

5

Trường Đại học Kinh tế

2

6

Trường Đại học Giáo dục

2

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y Dược

2

9

Khoa Quốc tế

1

Tổng cộng

25

3. Trị giá học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng 3.500.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. Sinh viên có thể tiếp tục được nhận học bổng trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu. 

4.  Hồ sơ đăng ký học bổng

- Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt; riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc);

- Bảng điểm năm học 2017-2018 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ 1 năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ đề cử học bổng tới Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên qua địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn chậm nhất là ngày 17/9/2018.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn theo yêu cầu trên thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình. 

Mẫu danh sách đề cử

 Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   |