Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012

Ngày 06/06/2012, ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1793/QĐ-ĐT về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012 của các đơn vị đào tạo sau đại học trực thuộc ĐHQGHN.

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

1

Cơ học

2

10.0

2

2

Địa chất

4

10.0

4

3

Địa chính

13

10.0

13

4

Địa lí

15

10.0

15

5

Hải dương học

4

10.0

4

6

Hóa học

33

10.0

33

7

Khí tượng

1

10.0

1

8

Khoa học môi trường

18

10.0

18

9

Sinh học

31

10.0

31

10

Thủy văn

5

10.0

5

11

Toán học

38

10.0

38

12

Vật lí

35

10.0

35

Tổng

199

 

 199

 

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo           

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

1

Báo chí

22

11.0

22

 

Báo chí học

22

11.0

22

2

Chính trị học

10

 

10

 

Chính trị học

8

12.0

8

 

Hồ Chí Minh học

2

14.0

2

3

Du lịch

32

11.0

31

 

Du lịch học

32

11.0

31

4

Đông phương học

5

12.5

5

 

Châu Á học

5

12.5

5

5

Lịch sử

38

 

37

 

Khảo cổ học

2

12.5

2

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

32

11.0

31

 

Lịch sử thế giới

1

11.0

1

 

Dân tộc học

3

13.5

3

6

Lưu trữ học và quản trị văn phòng

6

10.5

6

 

Lưu trữ

6

10.5

6

7

Ngôn ngữ học

5

13.5

5

 

Ngôn ngữ học

5

13.5

5

8

Quốc tế học

25

11.0

25

 

Quan hệ quốc tế

25

11.0

25

9

Tâm lí học

6

11.5

6

 

Tâm lí học

6

11.5

6

10

Thông tin - thư viện

12

11.0

11

 

Khoa học thư viện

12

11.0

11

11

Triết học

10

 

10

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

5

12.0

5

 

Tôn giáo học

1

11.5

1

 

Triết học

4

13.0

4

12

Văn học

28

 

28

 

Lí luận văn học

6

13.5

6

 

Văn học dân gian

8

13.5

8

 

Văn học nước ngoài

1

14.5

1

 

Văn học Việt Nam

13

13.5

13

13

Xã hội học

14

10.5

14

 

Xã hội học

14

10.5

14

14

Công tác xã hội

46

12.0

42

 

Công tác xã hội

46

12.0

42

15

Khoa học quản lý

13

12.0

12

16

Quản lý khoa học và công nghệ

30

10.5

30

17

Hán Nôm

1

14.0

1

 

Tổng

303

 

295

 

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Tiếng Anh

109

10.0

109

 

Tổng

109

 

109

 

 

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

83

10.0

83

 

2

Công nghệ điện tử - viễn thông

20

10.0

20

 

3

Vật liệu và linh kiện Nanô

4

10.0

4

 

Tổng

107

 

107

 

 

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Kinh tế  quốc tế

14

10.0

14

 

2

Quản trị kinh doanh

79

10.0

79

 

3

Quản lí kinh tế

105

10.0

105

 

4

Tài chính - ngân hàng

42

10.0

42

 

5

Kinh tế chính trị

5

11.0

5

 

Tổng

245

 

245

 

 

VI. KHOA LUẬT

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Luật học

192

 

143

 

 

Lí luận lịch sử NN&PL

18

11.5

16

 

 

Luật dân sự

28

12.0

22

 

 

Luật hình sự

38

12.0

32

 

 

Luật kinh tế

92

12.5

59

 

 

Luật quốc tế

4

11.5

4

 

 

Pháp luật về quyền con người

12

11.0

10

 

Tổng

192

 

143 

 

 

VII. KHOA SAU ĐẠI HỌC

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Biến đổi khí hậu

37

130

28

Thang điểm 200

Tổng

37

 

28

 

VIII. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Triết học

11

11.0

11

 

2

Lịch sử

9

10.5

9

 

3

Kinh tế chính trị

6

11.0

6

 

 Tổng

26

 

26 

 

 

IX. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Khoa học môi trường

9

10.0

9

 

 Tổng

9

 

9

 

 

X. VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản lí hệ thống thông tin

12

10.0

12

 

Tổng

12

 

 12

 

 

XI. VIỆN TIN HỌC PHÁP NGỮ

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

1

Hệ thống thông minh và
đa phương tiện

3

11

3

 

2

Truyền dữ liệu và
mạng máy tính

2

11

2

 

Tổng

5

 

5

 

TỔNG SỐ TOÀN ĐHQGHN

1243

 

1177

 

 

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :