Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Kế hoạch khai báo thông tin trường dữ liệu các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử
Ngày 22 /7 /2011, ĐHQGHN có công văn số 2081 /ĐHQGHN-VP triển khai kế hoạch khai báo thông tin trường dữ liệu các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử.

Kế hoạch thực hiện:

1. Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm khai báo thông tin trường dữ liệu các đơn vị.

- Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 7 năm 2011

- Địa điểm: Phòng 901 Nhà Điều hành ĐHQGHN

- Thành phần:

+ Đối với các trường thành viên: Đại diện lãnh đạo và 2 cán bộ phụ trách công tác thống kê

+ Các đơn vị còn lại: Đại diện Lãnh đạo và 1 cán bộ phụ trách công tác thống kê.

2. Triển khai việc khai báo thông tin trường dữ liệu đơn vị

- Thời gian: Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 2011

- Địa điểm: Tại các đơn vị.

3. ĐHQGHN sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công việc vào ngày 29/7/2011.

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị triển khai các công việc có liên quan.         

>> Xem chi tiết tại đây

 

 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :