Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Mời viết bài Hội thảo quốc tế “Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với sự phối hợp của Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách”

Hội thảo khoa học quốc tế này là một diễn đàn để các nhà khoa học công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, bàn thảo các giải pháp, đề xuất các mô hình hiệu quả cho việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo về các vấn đề văn hóa và quản lý văn hóa ở Việt Nam phục vụ tiến trình phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hay Mục tiêu Toàn cầu (Global Goals) vừa được thông qua tháng 9 năm 2015.

Mục đích 

- Nhận diện các nguồn lực văn hóa, xác định vai trò, giá trị và ý nghĩa của các nguồn lực văn hóa đối với phát triển bền vững ở Việt Nam và các quốc gia khác.

- Xác định các hướng tiếp cận lý thuyết và công cụ thực hành liên quan đến việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững.

- Công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới về các nguồn lực văn hóa và vai trò của các nguồn lực văn hóa trong phát triển bền vững.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp, mô hình khai thác, lồng ghép văn hóa vào các dự án phát triển bền vững ở cấp độ vi mô và vĩ mô.

- Xây dựng mạng lưới, nhóm nghiên cứu mạnh gồm các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế quan tâm đến văn hóa và phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

- Thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân học về các vấn đề văn hóa và quản lý văn hóa phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam.

Nội dung

- Hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính sau đây:

- Văn hóa và phát triển bền vững: Lịch sử, lý thuyết và công cụ thực hành

- Di sản văn hóa trong phát triển bền vững

- Các vấn đề luật tục, tín ngưỡng, lễ hội, tri thức địa phương và các thiết chế/thực hành truyền thống khác trong phát triển bền vững

- Du lịch văn hóa và phát triển bền vững

- Chính sách văn hóa trong phát triển bền vững

- Các giải pháp, mô hình khai thác, lồng ghép văn hóa vào các dự án phát triển

Thời gian: Ngày 15 và 16/12/2016

Địa điểm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hình thức

Hội thảo gồm các phiên toàn thể và các tiểu ban theo chủ đề.

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Hướng dẫn nộp tóm tắt, báo cáo và liên lạc hội thảo

Tóm tắt dài khoảng 250 – 300 từ và báo cáo dài không quá 10.000 xin gửi cho PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu (nvsuuvnu@gmail.com).

Các mốc thời gian quan trọng:

Thời gian

Nội dung

20/3/2016

Thông báo lần 1

30/6/2016

Hạn nộp tóm tắt

10/7/2016

Thông báo lần 2

21/11/2016

Hạn nộp báo cáo

30/11/2016

Thông báo lần 3

15-16/12/2016

Hội thảo

Địa chỉ liên lạc hội thảo: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu.

Email: nvsuuvnu@gmail.com

Thư mời viết bài

Call for papers

 

 Thanh Hà - VNU USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :