Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2011 Trường ĐH Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế

(Kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-ĐT ngày 01/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
1
Công nghệ thông tin
95
10.0
95
 
2
Công nghệ điện tử - viễn thông
64
10.0
64
 
3
Cơ học kí thuật
3
10.0
3
 
4
Công nghệ Nanô sinh học
1
10.0
1
 
5
Vật liệu và linh kiện Nanô
20
10.0
20
 
Tổng
183
 
 183
 
III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
1
Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế
8
10.0
8
 
2
Quản trị kinh doanh
112
10.0
112
 
3
Quản lí kinh tế
137
10.5
135
 
4
Tài chính ngân hàng
39
10.0
39
 
5
Kinh tế chính trị
27
10.0
27
 
Tổng
323
 
321
 

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :