Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2011 các trung tâm đào tạo và viện nghiên cứu

(Kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-ĐT ngày 01/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
IV. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
1
Triết học
18
 
18
 
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
4
12.5
4
 
 
Triết học
14
12.0
14
 
2
Lịch sử
23
10.0
23
 
3
Kinh tế chính trị
18
11.0
18
 
 Tổng
59
 
59
 
V. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1
Khoa học môi trường
40
10.0
40
 
 Tổng
40
 
40
 
VI. VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1
Đo lường và đánh giá trong giáo dục
6
10.0
6
 
Tổng
6
 
6
 
XII. VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1
Quản lí hệ thống thông tin
5
10.0
5
 
Tổng
5
 
5
 
VIII. VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN
1
Việt Nam học
12
11.5
12
 
Tổng
12
 
12 
 
IX. VIỆN TIN HỌC PHÁP NGỮ
1
Hệ thống thông minh và
đa phương tiện
19
11.0
19
 
2
Truyền dữ liệu và mạng máy tính
4
11.0
4
 
Tổng
23
 
23
 
TỔNG
1203
 
1175
Chỉ tiêu của ĐHQGHN
TỔNG SỐ TUYỂN
1206
 
1178
 

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :