Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2011 Trường ĐHKHTN và Trường ĐHKHXH&NV

(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-ĐT ngày 01/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm
trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1
Địa lí
3
65.0
3
 
2
Hải dương học
2
62.0
2
 
3
Hóa học
14
57.0
14
 
4
Khí tượng
1
70.0
1
 
5
Khoa học môi trường
5
61.0
5
 
6
Sinh học
5
64.0
5
 
7
Thủy văn
1
65.0
1
 
8
Toán học
2
50.0
2
 
9
Vật lí
9
55.0
9
 
 
Tổng:
42
 
42
 
II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1
Báo chí
1
50.0
1
  
 
Báo chí học
1
50.0
1
 
2
Chính trị học
4
 
4
 
 
Chính trị học
3
62.0
3
 
 
Hồ Chí Minh học
1
63.0
1
 
3
Lịch sử
14
 
14
 
 
Dân tộc học
2
65.0
2
  
 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5
55.0
5
 
 
Lịch sử Việt Nam cận đại và
hiện đại
3
63.0
3
 
 
Lịch sử Việt Nam cổ đại và
trung đại
3
71.0
3
 
 
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại
1
87.0
1
 
4
Lưu trữ học và quản trị văn phòng
5
 
5
 
 
Lưu trữ
5
62.0
5
 
5
Ngôn ngữ học
8
  
8
 
 
Lý luận ngôn ngữ
3
60.0
3
 
 
Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
3
71.0
3
 
 
Việt ngữ học
2
65.0
2
 
6
Tâm lí học
1
 
1
 
 
Tâm lí học xã hội
1
81.0
1
 
7
Triết học
2
  
2
 
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
1
70.0
1
 
 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
và chủ nghĩa duy vật lịch sử
1
60.0
1
 
8
Văn học
6
  
6
   
 
Lí luận văn học
2
60.0
2
  
 
Văn học Việt Nam
  
  
  
  
9
Xã hội học
  
  
  
  
 
Xã hội học
4
50.0
4
  
Tổng
48
 
48
  

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :