Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2011 các trường đại học: Ngoại ngữ, Công nghệ, Kinh tế, Giáo dục

(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-ĐT ngày 01/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm
trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
1
Tiếng Anh
8
  
7
 
 
Lí luận và phương pháp dạy học
tiếng Anh
6
53.0
6
 
 
Ngôn ngữ Anh
1
70.4
1
 
2
Tiếng Pháp
4
  
4
 
 
Lí luận và phương pháp dạy học
tiếng Pháp
3
56.6
3
  
 
Ngôn ngữ Pháp
1
60.0
1
 
3
Tiếng Trung Quốc
4
   
4
  
 
Lí luận và phương pháp dạy học
tiếng Trung Quốc
1
59.0
1
 
 
Ngôn ngữ Trung Quốc
3
55.0
3
 
Tổng
15
 
15
 
IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
1
Công nghệ thông tin
10
50.0
10
 
2
Công nghệ điện tử - viễn thông
9
50.0
9
 
3
Vật liệu và linh kiện Nanô
5
50.0
5
 
Tổng
24
  
24
 
V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
1
Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế
5
51.0
5
 
2
Quản trị kinh doanh
7
51.0
6
 
3
Kinh tế chính trị
1
51.0
1
 
Tổng
13
 
12
 
VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
1
Quản lí giáo dục
17
60
15
 
Tổng
17
 
15
 

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :