Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 2 năm 2011 các Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên môi trường và Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

(Kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-ĐT ngày 01/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm
trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
VII. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1
Môi trường trong phát triển
bền vững
6
62.0
6
 
Tổng
6
 
6
 
VIII. VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1
Đo lường và đánh giá trong
giáo dục
6
55.0
6
 
Tổng
6
 
6
 
 TỔNG SỐ:
271
 
168
 

 
 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :