Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Tiếng Đức
Ngày 09/05/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1507/QĐ-ĐT về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Tiếng Đức với mục tiêu:

Đào tạo thạc sĩ khoa học có kiến thức lí luận nâng cao về chuyên ngành Ngôn ngữ Đức cũng như văn hoá các nước nói tiếng Đức, có năng lực tiếng Đức ở trình độ cao, có khả năng tự định hình hướng nghiên cứu, độc lập nghiên cứu và ứng dụng vào các hoạt động biên dịch, phiên dịch, quản lí nhà nước và giảng dạy tiếng Đức tại các cơ sở giáo dục và đào tạo các cấp, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học ở bậc cao hơn.

Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Tiếng Đức

- Tên tiếng Anh: Master in German

Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Đức

- Môn thi cơ sở: Kĩ năng thực hành tiếng Đức (Nghe hiểu, Đọc hiểu, Diễn đạt viết)

- Môn thi ngoại ngữ: Một trong 4 thứ tiếng:  Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc.

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 50 tín chỉ, trong đó:

  - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                                        7 tín chỉ

  - Khối kiến thức nhóm chuyên ngành:                                                  12 tín chỉ

    + Bắt buộc:                                                                                       9 tín chỉ

    + Lựa chọn:                                                                          3 tín chỉ/ 6 tín chỉ

  - Khối kiến thức chuyên ngành:                                                           16 tín chỉ

    + Bắt buộc:                                                                                     10 tín chỉ

    + Lựa chọn:                                                                        6 tín chỉ/ 18 tín chỉ

  - Luận văn:                                                                                         15 tín chỉ

 Chi tiết Quyết định số 1507/QĐ-ĐT, Khung chương trình đào tạo.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :