Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hữu Mùi

Tiếng Việt
Tên đề tài luận án: Thuật toán và các bài toán lịch biểu
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Mùi              
 2. Giới tính: Nam         
3. Ngày sinh: 19/09/1955                                                           
 4. Nơi sinh: Hà Nội      
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 345/SĐH ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tạm ngừng học tập trong thời gian 12 tháng từ ngày 01/12/2006 đến ngày 01/12/2007 theo quyết định số 2378/SĐH của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Kéo dài thời gian học tập 12 tháng theo quyết định số 1273/QĐ-ĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
7. Tên đề tài luận án: Thuật toán và các bài toán lịch biểu.
8. Chuyên ngành: Khoa học máy tính                                         
 9. Mã số: 62 48 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
            1. PGS.TSKH Vũ Đình Hòa – Hướng dẫn chính
            2. PGS.TS Hoàng Xuân Huấn – Hướng dẫn phụ

Chi tiết

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :