Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Thanh

Tiếng Anh
Tên đề tài luận án: Khai thác dữ liệu chuỗi theo thời gian
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Thanh       
2.Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 1/8/1966                                                  
4. Nơi sinh: Quảng Nam
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 2259/SĐH ngày 7 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
- Quyết định về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho NCS số 3358/QĐ-CTSV ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
- Văn bản cho phép tạm ngừng học tập số 3583/QĐ-SĐH ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Văn bản cho phép NCS tiếp tục học tập số 2311/ĐHQGHN-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Đại học Quốc Gia Hà Nội.
7. Tên đề tài luận án: Khai thác dữ liệu chuỗi theo thời gian
8. Chuyên ngành:Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
9. Mã số: 62 46 35 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn chính: PGS. TS Hoàng Chí Thành
Hướng dẫn phụ: PGS. TSKH Nguyễn Xuân Huy

Chi tiết

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :