Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN

Ngày 14/11/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN.

 BT - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :