Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vương Thị Phương Thảo
Tên đề tài luận án: Tác động của ý kiến phản hồi của sinh viên đến quản lý đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vương Thị Phương Thảo   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/9/1971                                                   

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3478/QĐ-ĐT ngày 23/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: được phép kéo dài thời gian học tập theo Quyết định số 4327/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN; trả về cơ quan công tác theo Quyết định số 79/QĐ-ĐBCL ngày 01/12/2016 và tiếp nhận quay trở lại tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo theo Quyết định số 64/QĐ-ĐBCL ngày 02/10/2018 của Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

7. Tên đề tài luận án: Tác động của ý kiến phản hồi của sinh viên đến quản lý đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục           

9. Mã số: 62140120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Lê Ngọc Hùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: góp phần hệ thống hóa những lý luận cơ bản về ý kiến phản hồi (YKPH) của sinh viên (SV) đối với hoạt động giảng dạy (HĐGD) và phương pháp đánh giá tác động trong giáo dục. Luận án đã đánh giá được mức độ tác động của YKPH của SV về HĐGD đến từng nội dung quản lý đào tạo (QLĐT) đại học ở ĐHQGHN, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lấy YKPH của SV về HĐGD và công tác QLĐT của ĐHQGHN, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động hiện nay.

 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả đánh giá tác động cùng với những đề xuất của tác giả là cơ sở giúp cho các cấp quản lý của ĐHQGHN nhìn nhận và đánh giá hiệu quả của việc triển khai hoạt động lấy YKPH từ người học, từ đó có những điều chỉnh trong hoạt động QLĐT nói chung, HĐGD nói riêng và trong cả các hoạt động quản lý về đảm bảo chất lượng giáo dục theo hướng tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu trên diện rộng ở nhiều trường đại học khác để có được đánh giá toàn diện về hoạt động lấy YKPH của SV trong hệ thống giáo dục đại học cả nước; Đánh giá tác động YKPH của SV vào một nội dung cụ thể trong hoạt động QLĐT như chương trình đào tạo; Đánh giá và so sánh kết quả tác động của YKPH của SV về HĐGD giữa các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Vương Thị Phương Thảo (2015), “Đánh giá môi trường giáo dục đại học qua ý kiến phản hồi của sinh viên”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 49, tr 22-24.

- Vương Thị Phương Thảo, Cấn Thị Thanh Hương (2015), “Vấn đề sử dụng kết quả đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy”, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 71, tr 8-11.

- Vương Thị Phương Thảo, Phan Xuân Hiếu (2017), Tiếp cận đa chiều về quản lý hoạt động đào tạo ở ĐHQGHN”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 1, tr 77-89.

- Phan Xuân Hiếu, Vương Thị Phương Thảo và các cộng sự (2017), “Performance Prediction for Students: A Multi-Strategy Approach”, Tạp chí CIT, Vol.17, No2.

- Phan Xuân Hiếu, Vương Thị Phương Thảo và các cộng sự (2018), Phân tích, phai khá dữ liệu dạy học và thông tin phản hồi của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đào tạo, Đề tài cấp ĐHQGHN mã số QG.15.29, Nghiệm thu tháng 5/2018 đạt loại Tốt.

 

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   |