Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Cử sinh viên tham dự chương trình Đối thoại Chính sách tại Jakarta, Indonesia

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo số 158/2015 của Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) thông báo về Chương trình đối thoại chính sách năm 2015 dành cho thủ lĩnh sinh viên. Theo thông báo của AUN, chương trình sẽ được tổ chức tại Thủ đô Jakarta, Indonesia từ ngày 24 - 25/8/2015.

- Chủ đề chương trình:  “Tăng cường kết nối và so sánh trong giáo dục đại học ASEAN”.

- Thành phần tham dự của ĐHQGHN: 01 sinh viên (SV) là cán bộ Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện giỏi, có khả năng hùng biện, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh, có kiến thức, hiểu biết về giáo dục đại học.

- Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ.   

Đây là một trong những hoạt động giao lưu quốc tế có ý nghĩa, ĐHQGHN đề nghị mỗi đơn vị đề cử 01 SV nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình.

Hồ sơ đăng ký của SV:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ vị trí đảm nhiệm trong  Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên, năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;

- Xác nhận của Đoàn - Hội đơn vị về thành tích tham gia hoạt động;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 - 1.500 từ phù hợp với chủ đề của diễn đàn;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động phong trào, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự tham dự Chương trình đối thoại chính sách năm 2015 dành cho thủ lĩnh sinh viên, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình trên tới SV, tiến hành xét chọn, gửi danh sách SV và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban CT&CTHSSV) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nmtruong@vnu.edu.vn trước ngày 24/7/2015, Thứ Sáu.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình giao lưu SV này.

Nội dung chi tiết chương trình tại đây.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :