Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Chương trình thanh niên tình nguyện ASEAN 2016

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) thông báo Chương trình thanh niên tình nguyện ASEAN 2016 (AYVP) tại Malina (Philippin).

Chủ đề: Giảm thiểu rủi ro thiên tai

Thời gian tổ chức: 01 – 26/08/2016

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016

Thông tin chi tiết liên hệ:

ASEAN YOUTH VOLUNTEER PROGRAMME (AYVP) SECRETARIAT

Universiti Kebangsaan Malaysia  (The National University of Malaysia)

43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

Phone: +603 8921 4922 | Fax: +603 8921 4652 

Email: ayvp@ukm.edu.my

Facebook: www.facebook.com/AYVPU [2]KM Website: www.ayvpukm.com.my [1]

Tài liệu đính kèm

 

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :