TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng
[UEB.19.06] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN TUYỂN 01 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH TRONG NƯỚC
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang triển khai 08 ngành đào tạo bậc cử nhân, 11 ngành đào tạo bậc thạc sĩ, 05 ngành đào tạo bậc tiến sĩ; trong đó có 01 ngành đại học bậc đại học và 02 ngành đại học bậc thạc sĩ liên kết với nước ngoài. Nhằm mở rộng quy mô tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh trong nước. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 04/11/2019. (28/10/2019)
[HSB.09.01] KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH - ĐHQGHN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2019
Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN (HSB) là một trường quản trị và kinh doanh có uy tín, đi tiên phong trong các chương trình nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững, với sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành - những người có thể thay đổi và hành động vì sự phát triển bền vững. Năm 2019, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu, HSB cần tuyển dụng 12 giảng viên các chuyên ngành: Kinh tế, kinh tế lượng, luật, quản trị, kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, marketing, truyền thông, phân tích kinh doanh, công nghệ thông tin… (12/09/2019)
[UED.19.02] Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN cần tuyển 27 chỉ tiêu viên chức năm 2019
Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là mô hình trường THPT thực hành giáo dục tiên tiến của Việt Nam, đứng trong hàng ngũ 03 đơn vị đào tạo cấp THPT chất lượng cao. HES mang sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm việc toàn cầu trong tương lai. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Trường THPT Khoa học Giáo dục cần tuyển 27 viên chức. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/08/2019 đến hết ngày 23/09/2019. (14/08/2019)
[IFI.19.03] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 04 TIẾN SĨ THUỘC NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 04 tiến sĩ thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin, giảng dạy cao học và nghiên cứu liên quan đến khoa học dữ liệu hoặc công nghệ học máy, thị giác máy tính; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[IFI.19.02] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 04 TIẾN SĨ THUỘC NHÓM NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH, TRUYỀN THÔNG
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 04 Tiến sĩ thuộc nhóm ngành Ngân hàng và Tài chính, Truyền thông, giảng dạy cao học và nghiên cứu liên quan đến Tài chính, Truyền thông; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[IFI.19.01] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 02 TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI, LIÊN NGÀNH
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 02 Tiến sĩ ngành khoa học xã hội, liên ngành; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[UED.19.01] TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN 12 GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục. Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, Trường Đại học Giáo dục cần tuyển 12 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ. (16/07/2019)
[UEB.19.04] Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên tốt nghiệp ở các nước tiên tiến
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Thạc sĩ và đang học nghiên cứu sinh trở lên; trong đó có ít nhất một bậc học (cử nhân/thạc sĩ/nghiên cứu sinh) ở các nước tiên tiến tham gia ứng tuyển giảng viên. (05/07/2019)
[UEB.19.03] Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên, cán bộ quản lý Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 4 giảng viên công tác tại Khoa Tài chính - Ngân hàng và được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa hoặc Chủ nhiệm bộ môn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Cụ thể: (05/07/2019)
[UEB.19.02] Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển 05 giảng viên công tác tại Khoa Kinh tế Phát triển
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển thuộc các bộ môn: 02 Giảng viên Bộ môn Kinh tế học, giảng dạy các nhóm môn học Kinh tế học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế Phát triển,…., 01 Giảng viên Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế, giảng dạy nhóm các môn học: Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu kinh tế,…., 01 Giảng viên Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, giảng dạy nhóm các môn học: Quản lý môi trường, Kinh tế Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Phát triển bền vững,… Có khả năng giảng dạy thêm các môn học chung như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,…, 01 Giảng viên Chính sách công, giảng dạy các nhóm môn học: Chính sách công, Kinh tế công cộng, Kinh tế thể chế,… Có khả năng giảng dạy thêm các môn học chung như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, (05/07/2019)
[UET.19.01] Trường Đại học Công nghệ tuyển giảng viên có trình độ tiến sĩ
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật. Ngoài các lĩnh vực thế mạnh truyền thống về đào tạo, nghiên cứu như: Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano, Trường ĐHCN đã mở thêm lĩnh vực đào tạo mới về: Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông, Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Công nghệ Nông nghiệp.  (21/06/2019)
[ULIS.19.03] Trường Đại học Ngoại ngữ cần tuyển giảng viên tiếng Thai
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cần tuyển giảng viên tiếng Thai (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[ULIS.19.02] Trường Đại học Ngoại ngữ cần tuyển giảng viên tiếng Italia
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cần tuyển giảng viên tiếng Italia (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[ULIS.19.01] Tuyển giảng viên Tiếng Tây Ban Nha
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển giảng viên tiếng Tây Ban Nha (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[UEB.19.01] Trường Đại học Kinh tế tuyển chọn ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ tại các nước tiên tiến, có chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Anh tham gia ứng tuyển giảng viên của Trường.  (18/06/2019)
Trang :  1  |  2  |