Việc làm
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Việc làm
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức đáp ứng các vị trí việc làm, cụ thể như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT

Phòng chức năng

Vị trí việc làm

Số nhân lực

 cần tuyển

Hình thức tuyển dụng

1

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Kế toán viên (mã số 06.031)

01

Thi tuyển

2

Phòng Phát triển và Quản lý dự án

Chuyên viên Quản lý dự án

(mã số 01.003)

02

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng chuyên viên và các chức danh nghề nghiệp tương đương khác theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

TT

Vị trí việc làm

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí việc làm cần tuyển dụng

1

Kế toán viên

 

 a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như kế toán, tài chính….

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như kế toán, tài chính..., có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận (theo công văn số 1414/ĐHQGHN-ĐT ngày 08/5/2013 của ĐHQGHN), còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

* Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán tài chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về ngành kế toán.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi đến dưới 45, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

d) Đối tượng ưu tiên: tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2

Chuyên viên Quản lý dự án

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như quản lý dự án, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn thông….

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như quản lý dự án, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn thông…, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận (theo công văn số 1414/ĐHQGHN-ĐT ngày 08/5/2013 của ĐHQGHN), còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

* Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và chứng nhận hoàn thành khóa Quản lý dự án.

* Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm phát triển và quản lý dự án trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc trong các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

* Lý lịch bản thân rõ ràng.

* Có kỹ năng viết dự án, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý và phát triển dự án.

* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi đến dưới 45, có đủ sức khoẻ học tập và làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

d) Đối tượng ưu tiên: tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

III. Dự kiến thời gian thi tuyển: tháng 8 năm 2018.

IV. Nội dung thi tuyển:

1. Các môn thi tuyển:

1.1. Kiến thức chung: Thi viết (120 phút).

1.2. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

a. Thi viết (180 phút).

b. Thực hành (30 phút).

1.3. Tin học văn phòng: Thực hành trên máy (30 phút).

1.4. Tiếng Anh: Thi viết (60 phút).

2. Điều kiện miễn thi một số môn: Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước nói tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: 01 bộ hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin tuyển dụng viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong 12 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

6. Bản sao Giấy khai sinh;

7. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

8. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ.

VI. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 28/06/2018 đến hết ngày 25/7/2018

Sáng: 8h30’ – 11h30;

Chiều: 14h00’ – 16h30’;

(các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN.

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà 14C, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37545658

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không hoàn lại hồ sơ.

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật trên website: http://www.project.vnu.edu.vn và bản tin của Ban Quản lý các dự án. Đề nghị các ứng viên thường xuyên theo dõi.

 VNU Media - Ban QLCDA
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :