Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Nhiệm vụ chiến lược
Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược

Ngày 26/06/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết đinh số 2071/QĐ-TCCB Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội:

1. Bổ sung PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Quyền Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.

2. PGS.TS. Phạm Hồng Tung, Trưởng Ban Khoa học-Công nghệ ĐHQGHN làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược thay cho GS.TS. Nguyễn Cao Huần.

3. TS. Vũ Quốc Thái, Phó Trưởng Ban Đào tạo làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược thay cho PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã.

4. ThS. Đoàn Văn Cường, Ban Tổ chức Cán bộ làm Thư ký Ban Chỉ đạo thay cho ThS. Phạm Hùng Hiệp.

5. ThS. Đinh Thị Thảo, Ban Quan hệ Quốc tế làm Thư ký Ban Chỉ đạo thay cho ThS. Phạm Ngọc Duy.

Chi tiết Quyết định 2071/QĐ-TCCB.

 

 Ban Tổ chức Cán bộ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :