Khoa học xã hội và nhân văn
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học xã hội và nhân văn  >  
Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Là chủ đề của Hội thảo Khoa học do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lí luận chính trị, ĐHQGHN phối hợp với Hội đồng lí luận Trung ương, Chương trình KH&CN KX 04/11-15, Đề tài KX 04-20/11-15 tổ chức ngày 25/10/2012, tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hội thảo nhằm góp phần làm rõ hơn những biến đổi, các đặc điểm và xu hướng phát triển mới của thế giới hiện nay để từ đó nêu bật những vấn đề đặt ra đối với tiến trình phát triển của Việt Nam. Hội thảo đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, giảng viên tham dự và tập hợp được gần 90 tham luận tập trung vào các chủ đề như: phát bền vững trong bối cảnh mới của thế giới, phát triển kinh tế, nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...
Phát biểu khai mạc, GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lí luận Chính trị, Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước KX 04-20/11-15 nhấn mạnh, thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của những sự thay đổi lớn. Với những thành tựu phi thường của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, với sự xuất hiện của kinh tế tri thức, với quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng, đời sống kinh tế, chính trị, xã hội biến chuyển không ngừng. Mặt khác, với sự ra đời của Internet, các phương tiện truyền thông,...thế giới dường như thu nhỏ lại, các đường biên giới quốc gia mờ đi, sự di chuyển các nguồn lực, ý tưởng từ nước này sang nước khác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế giới trở nên bất định hơn, trong khi mỗi quốc gia càng trở nên gắn kết hơn với bộ phận còn lại của thế giới do đó càng bị chi phối nhiều hơn vào những sự kiện xảy ra bên ngoài. Chính vì vậy, những đóng góp quý báu của các nhà khoa học hôm nay sẽ có ý nghĩa lớn đối với những người nghiên cứu hoạch định chính sách, các giảng viên trong và ngoài ĐHQGHN sẽ có được những bài giảng phong phú hơn.
Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, thảo luận dự báo về tình hình của thế giới đương đại và trong tương lai sẽ tác động đến Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục và những thách thức đối với Việt Nam trong tương lai. Từ đó các nhà khoa học đưa ra những giải pháp, chiến lược để vượt qua thách thức.
           
 
 

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :