Khoa học xã hội và nhân văn
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học xã hội và nhân văn  >  
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học góp phần phát triển bền vững nguồn gen tại Việt Nam
Ngày 3/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Khoa học và công nghệ về quỹ gen giai đoạn 2001 – 2013.

Hội nghị tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động KH&CN về bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen động vật, thực vật và vi sinh vật giai đoạn 2001 – 2013; Tiến hành thảo luận để rút  kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen; Tập trung thảo luận những nội dung chính cho Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen và định hướng chiến lược các nhiệm vụ quỹ gen trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và đề xuất các giải pháp thực hiện,…

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc trong cả nước, có nhiều đóng góp trong hoạt động KH&CN về quỹ gen giai đoạn năm 2001 – 2013.

PGS.TS Dương Văn Hợp – Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN đã đại diện cho Viện nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho tập thể Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN về những đóng góp trong hoạt động KH&CN về quỹ gen giai đoạn năm 2001 – 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, hơn 25 năm qua, Nhà nước đã quan tâm đến công tác quản lý, bảo tồn nguồn gen động vật, thực vật, vi sinh vật và coi nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen là nhiệm vụ quốc gia có tính cấp bách cần được thực hiện thường xuyên và hàng năm. Đặc biệt, hệ thống mạng lưới quỹ gen quốc gia đã được hình thành và củng cố trên cơ sở 17 cơ quan đầu mối và hơn 70 tổ chức tham gia, phối hợp thực hiện thuộc 7 bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh thành trên cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh vai trò quan trọng mang tính sống còn của việc bảo tồn và phát triển các nguồn gen tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng, hiện nay, vấn đề nguồn gen động thực vật ở nước ta còn gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc, nên việc chú trọng tìm ra các giải pháp, phương hướng thúc đẩy hoạt động KH&CN về quỹ gen là vô cùng cấp thiết, nhất là trong việc thu hút nguồn đầu tư của xã hội với lĩnh vực KH&CN về nguồn gen.

 TH - truyenthongkhoahoc.vn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :