Khoa học xã hội và nhân văn
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học xã hội và nhân văn  >  
Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học
Hội thảo "Giảng dạy định hướng nghiên cứu: kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng với Việt Nam" do Viện Đảm bảo chất lượng - ĐHQGHN tổ chức diễn ra ngày 26/11/2010.

GS. Alan Jenkins - chuyên gia về phát triển giáo dục của Đại học Oxford Brooks, Vương quốc Anh - là khách mời tại hội thảo đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm với các đại biểu Việt Nam - những giảng viên đại học, nhà quản lý giáo dục tại nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Nội dung trao đổi lần này là các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của sinh viên và giảng viên trong trường đại học và phát triển mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Bàn về nghiên cứu khoa học trong sinh viên, GS. Alan Jenkins cho rằng nghiên cứu khoa học không nên chỉ dành cho một số sinh viên ưu tú. Bất kỳ một sinh viên nào cũng có thể có cơ hội và khả năng đóng góp những sáng tạo của mình vào chuyên ngành mà mình được học. Do đó, các chương trình hỗ trợ cần khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện song song việc học và nghiên cứu hoặc theo các hướng nghiên cứu của giáo viên trong chuyên môn của họ.

GS. Alan cũng cho rằng nhiệm vụ của các trường đại học là cần giới thiệu các hình thức nghiên cứu, điều tra cho sinh viên từ năm thứ nhất.

Về mối quan hệ giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp, GS. Alan đã đem đến những kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc từ Anh và khẳng định: đây là mối quan hệ đã được thử thách. Lập luận về vai trò quan trọng của mối quan hệ này được GS. viện dẫn từ ý kiến của Hội đồng Ngành và Giáo dục Đại học Anh năm 2008 cho rằng: “Tương lai của nước Anh phụ thuộc vào phát triển nền kinh tế nhiều giá trị gia tăng và tri thức sâu rộng, trong đó các trường đại học là trọng tâm của kế hoạch này vì nằm trong lĩnh vực kinh doanh trí thức. Các trường đại học với chức năng nghiên cứu, đào tạo cử nhân và nghiên cứu sinh là cội nguồn sức mạnh cho tương lai của đất nước”.

Trên cơ sở đó, mối quan hệ giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp ở Anh thể hiện rõ nét những chính sách ưu tiên dành cho hoạt động nghiên cứu; gắn kết nghiên cứu với sự ra đời các sản phẩm, sáng chế phục vụ thực tiễn; khuyến khích và cung cấp hiểu biết cho sinh viên về doanh nghiệp, quy trình kinh doanh ngay trong quá trình học; sự ra đời của các trung tâm nghiên cứu và sáng tạo trong trường đại học nhằm thúc đẩy và thương mại hóa công tác nghiên cứu; thành lập các công viên khoa học đại học thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp và đại học trong việc cùng phát triển nghiên cứu và sản xuất …

Với những ví dụ thực tiễn sinh động, bài thuyết trình của GS. Alan Jenkins đã phân tích thấu đáo và đưa ra những luận điểm khoa học rất thuyết phục về xu hướng tất yếu của việc gắn kết nghiên cứu và giảng dạy trong giáo dục đại học hiện đại; gắn kết chặt chẽ giữa đại học và doanh nghiệp trong việc đưa những tri thức khoa học vào ứng dụng trong cuộc sống và ngược lại, nâng cao và cập nhật kiến thức khoa học phù hợp với sự phát triển thực tiễn.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :