Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >   Tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V nhiệm kì 2015 – 2020

 

 

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

 

2. Các Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020

   1.       

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

   2.       

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

3. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

   1.       

Phùng Xuân Nhạ

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHQGHN

   2.       

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

   3.       

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

   4.       

Lê Quân

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Giám đốc ĐHQGHN

   5.       

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Trưởng ban Chính trị & Công tác Học sinh Sinh viên

   6.       

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

   7.       

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

   8.       

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

   9.       

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Chức danh

   1.       

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

   2.       

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN
Phó Giám đốc ĐHQGHN

   3.       

Nguyễn Đình Đức

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Trưởng ban Đào tạo

   4.       

Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Phó Giám đốc ĐHQGHN

   5.       

Vũ Văn Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN
Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường ĐHNN

   6.       

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Trưởng ban TCCB

   7.       

Phạm Xuân Hoan

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Trưởng ban Kế hoạch Tài chính

   8.       

Dương Văn Hợp

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

   9.       

Nguyễn Đức Huy

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

  10.      

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN
Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV

  11.      

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  12.      

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  13.      

Nguyễn Viết Lộc

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Chánh Văn phòng ĐHQGHN

  14.      

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

  15.      

Phạm Quang Minh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  16.      

Nguyễn Văn Nội

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Hiệu trưởng Trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  17.      

Phùng Xuân Nhạ

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN
Giám đốc ĐHQGHN

  18.      

Lê Quân

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Phó Giám đốc ĐHQGHN

  19.      

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN
Phó Giám đốc ĐHQGHN

  20.      

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

  21.      

Nguyễn Quý Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

  22.      

Vũ Văn Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

  23.      

Nguyễn Thị Anh Thu

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Trưởng ban Hợp tác và Phát triển

  24.      

Nguyễn Thanh Thuỷ

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

  25.      

Vũ Văn Tích

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Trưởng ban Khoa học công nghệ

  26.      

Đinh Văn Toàn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

  27.      

Phạm Hồng Tung

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN
Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển

(Danh sách Ban Chấp hành được sắp xếp theo thứ tự abc)

5. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020 

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1.              

Lê Quân

Ủy viên Thường vụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2.              

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

3.              

Trần Quốc Bình

Ủy viên

Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN

4.              

Cảnh Chí Dũng

Ủy viên

Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,
Trường ĐH Kinh tế

5.              

Trịnh Thị Thúy Giang

Ủy viên

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
Trường ĐHKH Tự nhiên

6.              

Nguyễn Thị Thúy  

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

7.              

Đinh Văn Toàn

Ủy viên

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

 

(Danh sách được xếp theo chức danh và các ủy viên được xếp theo thứ tự abc)

 ND - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :