Tin tức
Trang chủ   >  Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc  >   Tin tức  >  
Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại văn bản số 181/CP-KG ngày 21/2/2003. Nội dung chính của dự án như sau:

  1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2. Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Địa điểm: Hoà Lạc - Thạch Thất - Hà Tây. Diện tích sử dụng đất: 1000 ha
  4. Quy mô đào tạo (quy đổi hệ chính quy): Đến năm 2010 là 35.000 sinh viên. Đến năm 2020 là 41.000 sinh viên.
  5. Các dự án thành phần:

- Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư (QG-HN 01)

- Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (QG-HN 02)

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ĐHQGHN (QG-HN 03)

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (QG-HN 04)

- Dự án đầu tư xây dựng Khu Ký túc xá sinh viên (QG-HN 05)

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà công vụ (QG-HN 06)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Khoa (Trường) Sư phạm (QG-HN 07)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Công nghệ (QG-HN 08)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (QG-HN 09)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ (QG-HN 10)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường (Khoa) Đại học Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật (QG-HN 11)

- Dự án đầu tư xây dựng các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học (QG-HN 12)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Quốc tế (QG-HN 13)

Dự án xây dựng ĐHQGHN được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: từ 2003 đến 2007 giá trị xây dựng là 3.877 tỷ đồng. Giai đoạn 2: từ 2008 đến 2015 giá trị xây dựng là 3898 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 sẽ triển khai các dự án sau:

- Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư (QG-HN 01)

- Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (QG-HN 02)

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ĐHQGHN (QG-HN 03)

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (QG-HN 04)

- Dự án đầu tư xây dựng Khu Ký túc xá sinh viên (QG-HN 05)

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà công vụ (QG-HN 06)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Khoa (Trường) Sư phạm (QG-HN 07)

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Công nghệ (QG-HN 08)

- Dự án đầu tư xây dựng các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học (QG-HN 12)

Giai đoạn 2 sẽ triển khai các dự án còn lại và tiếp tục dầu tư hoàn thiện các dự án giai đoạn trước chưa hoàn thành.

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :